27 aug 2015 15:56

27 aug 2015 15:56

Samåkningsprojekt förlängs

BRODDETORP

Mobilsamåkningen i Broddetorp kommer att fortsätta även nästa år. Nu föreslår ksau ytterligare 20 000 kronor till pilotprojektet. ”Det är ett bra projekt som uppmärksammas av andra kommuner” enligt Karola Svensson, C

Målet om en samåkning på totalt 2000 mil blev 1500 mil i men ledamöterna i ksau vill ge det mer tid.

– Alla lägger inte upp turerna. Så mer samåkning finns, men inte i systemet.

Mobilsamåkningen i Broddetorp kommer att fortsätta även nästa år. Nu föreslår ksau ytterligare 20 000 kronor till pilotprojektet. ”Det är ett bra projekt som uppmärksammas av andra kommuner” enligt Karola Svensson, C

Målet om en samåkning på totalt 2000 mil blev 1500 mil i men ledamöterna i ksau vill ge det mer tid.

– Alla lägger inte upp turerna. Så mer samåkning finns, men inte i systemet.

  • Rikard Jansson