01 sep 2015 06:00

01 sep 2015 06:00

Hyresgäst får utforma

NÄRINGSLIV: Kommunen söker entreprenör till nytt Plantiscafé

Vem vill utveckla och driva ett café i Plantis? Kommunen efterlyser en entreprenör i samband med att parken utmed Ströget rustas upp.
– Vi tänker långsiktigt och vill skriva ett avtal på minst sju år, säger näringslivsutvecklare Magnus Sundén.

I önskemålen ingår också att personen som ska ta över ska vara ”kreativ och har en hållbar verksamhetsidé och som kan delta i planeringen av den moderna serveringsbyggnaden.”

Det låter lika mycket som affärsutveckling som att driva ett traditionellt café?

– Vi vill ha någon som varit med i gemet och förstår marknadens villkor och som passar in.

Att utveckla Plantis stadspark kan kosta 15 miljoner kronor. Det är i alla fall vad kommunen preliminärt avsatt under tre år. Av detta är 7-8 miljoner kronor avsatta till en ny byggnad. Därmed försvinner en välbekant samlingspunkt längs med ströget men ersätts med en ny, lika stor. Fokus ska ske på familjen och därför ligger en stor lekplats med i beräkningarna. Och här har kommunen sneglat på städer som Varberg och Hjo.

– Vi kommer att använda oss av en partnerring där en ny hyresgäst kan vara med och rita planlösningen. Först då kan man beräkna hyran, säger fastighetschef Jan Aurén.

Inleds i år

Redan i år ska skillnaden märkas. Dan Gabrielsson, S, ordförande i tekniska nämnden beskriver att cykelbanor, entré och belysning innefattas i det första steget. Och den karaktäristiska allén vid Ströget kommer att finnas kvar.

– Flera skadade träd i allén är redan nedtagna men självfallet så kommer vi att plantera nya träd för att få en föryngring av beståndet.

Någon risk att man gynnar en enskild aktör ser inte kommunalrådet Conny Johansson, S. Trots det kan kommunen komma att ägna mer fokus åt området framöver.

– Vi knyter an med aktiviteter kring Plantis. Det kan till exempel röra sig om en julmarknad.

För det kommer att handla om en året-runtverksamhet.

Marknadsundersökning

Han tillägger att politikerna varit eniga i beslutet om satsningen. Kommunen har köpt in en marknadsundersökning där 150 Falköpingsbor intervjuats. Något som blivit ett underlag för fortsatta arbetet.

Men nu är det snabba ryck för den entreprenör som vill vara med.

– Tre veckor har man på sig att formulera vad man vill göra, säger Magnus Sundén.

I önskemålen ingår också att personen som ska ta över ska vara ”kreativ och har en hållbar verksamhetsidé och som kan delta i planeringen av den moderna serveringsbyggnaden.”

Det låter lika mycket som affärsutveckling som att driva ett traditionellt café?

– Vi vill ha någon som varit med i gemet och förstår marknadens villkor och som passar in.

Att utveckla Plantis stadspark kan kosta 15 miljoner kronor. Det är i alla fall vad kommunen preliminärt avsatt under tre år. Av detta är 7-8 miljoner kronor avsatta till en ny byggnad. Därmed försvinner en välbekant samlingspunkt längs med ströget men ersätts med en ny, lika stor. Fokus ska ske på familjen och därför ligger en stor lekplats med i beräkningarna. Och här har kommunen sneglat på städer som Varberg och Hjo.

– Vi kommer att använda oss av en partnerring där en ny hyresgäst kan vara med och rita planlösningen. Först då kan man beräkna hyran, säger fastighetschef Jan Aurén.

Inleds i år

Redan i år ska skillnaden märkas. Dan Gabrielsson, S, ordförande i tekniska nämnden beskriver att cykelbanor, entré och belysning innefattas i det första steget. Och den karaktäristiska allén vid Ströget kommer att finnas kvar.

– Flera skadade träd i allén är redan nedtagna men självfallet så kommer vi att plantera nya träd för att få en föryngring av beståndet.

Någon risk att man gynnar en enskild aktör ser inte kommunalrådet Conny Johansson, S. Trots det kan kommunen komma att ägna mer fokus åt området framöver.

– Vi knyter an med aktiviteter kring Plantis. Det kan till exempel röra sig om en julmarknad.

För det kommer att handla om en året-runtverksamhet.

Marknadsundersökning

Han tillägger att politikerna varit eniga i beslutet om satsningen. Kommunen har köpt in en marknadsundersökning där 150 Falköpingsbor intervjuats. Något som blivit ett underlag för fortsatta arbetet.

Men nu är det snabba ryck för den entreprenör som vill vara med.

– Tre veckor har man på sig att formulera vad man vill göra, säger Magnus Sundén.

  • Rikard Jansson