02 sep 2015 06:00

02 sep 2015 06:00

116 fler Falköpingsbor

BEFOLKNING: Kommunen ökar för 14:e året

Falköpings positiva befolkningsutveckling fortsätter. Första halvåret i år ökade befolkningen med 116 personer.

Vid halvårsskiftet var Falköpings kommuns befolkningsmängd 32 354 personer.

Det är en nettoökning med 116 personer sedan årsskiftet visar befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Födelseunderskott

Främst är det en fortsatt stor inflyttning som ligger till grund för ökningen.

Totalt föddes 101 barn i kommunen under första halvåret. Jämförelsen mellan födda och avlidna ger Falköping ett födelseunderskott på tre personer.

Flest från länet

416 personer flyttade till kommunen.

216 av dessa flyttade in från andra kommuner i länet, 139 från övriga Sverige och 61 från utlandet.

Av de 301 personer som flyttade från Falköping flyttade 191 till en annan kommun i länet, 97 till övriga Sverige och 13 till utlandet.

In- och utflyttningen ger Falköpings kommun ett flyttningsnetto på plus 115 personer.

14:e året

Plussiffran för första halvåret i år innebär att Falköpings positiva befolkningsutveckling fortsätter för 14:e året i rad.

Av de 15 kommunerna i gamla Skaraborgs län ökar samtliga sin befolkning med undantag av Götene, Karlsborg och Skara.

Sveriges folkmängd vid halvårsskiftet var 9 793 172 personer, 4 894 904 kvinnor och 4 898 268 män. Sedan årsskiftet är det en ökning med 20 000 kvinnor och 26 000 män.

SCB:s statistik visar på en folkökning i alla län utom Norrbotten och i åtta av tio kommuner.

Vid halvårsskiftet var Falköpings kommuns befolkningsmängd 32 354 personer.

Det är en nettoökning med 116 personer sedan årsskiftet visar befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Födelseunderskott

Främst är det en fortsatt stor inflyttning som ligger till grund för ökningen.

Totalt föddes 101 barn i kommunen under första halvåret. Jämförelsen mellan födda och avlidna ger Falköping ett födelseunderskott på tre personer.

Flest från länet

416 personer flyttade till kommunen.

216 av dessa flyttade in från andra kommuner i länet, 139 från övriga Sverige och 61 från utlandet.

Av de 301 personer som flyttade från Falköping flyttade 191 till en annan kommun i länet, 97 till övriga Sverige och 13 till utlandet.

In- och utflyttningen ger Falköpings kommun ett flyttningsnetto på plus 115 personer.

14:e året

Plussiffran för första halvåret i år innebär att Falköpings positiva befolkningsutveckling fortsätter för 14:e året i rad.

Av de 15 kommunerna i gamla Skaraborgs län ökar samtliga sin befolkning med undantag av Götene, Karlsborg och Skara.

Sveriges folkmängd vid halvårsskiftet var 9 793 172 personer, 4 894 904 kvinnor och 4 898 268 män. Sedan årsskiftet är det en ökning med 20 000 kvinnor och 26 000 män.

SCB:s statistik visar på en folkökning i alla län utom Norrbotten och i åtta av tio kommuner.