02 sep 2015 16:17

02 sep 2015 16:17

Bättre vård med ny organisation?

En helt ny akutvårdsavdelning är den största förändringen när vuxenpsykiatrin nu strukturerar om vårdplatserna i Falköping.

Antalet platser totalt är oförändrat, 72 stycken, men den största förändringen är att en vyxenpsykiatrisk akutvårdsavdelning, PAVA, öppnas med 10 vårdplatser.

Högre bemanning

Denna öppnar redan på måndag.

– Det är en ny inriktning som kräver högre bemanning och tätare bedömningar. Vi gör det för att få en högre kvalitet och mer kvalifierade behandlingar, säger Jane Johansson.

Hon är verksamhetschef på Skaraborgs sjukhus och beskriver den tidigare situationen som rörig. Psykiatrin har brottats med flera problem. Dels under bemanning av sjuksköterskor men också problem med att patienter inom olika vårdgrupper mixats med varandra.

Utredning

Ifjol tillsattes en utredning för att se hur vården kunde anpassas till diagnoserna.

– Det var inte alls den fördelningen vi trodde så vi har ökat de allmänpsykiatriska platserna och istället minskat på platser för psykossjukdom och även minskat platserna i beroendevården något.

Konsekvens; en helt ny avdelning, PAVA, med högre bemanning öppnas.

– Rekryteringen av sjuksköterskorna har varit ett jättearbete, men roligt.

Allmänpsykiatriska vårdavdelningar kommer att bedrivas i två våningsplan med 16 platser vardera. Lokalerna har rustats upp. (tidigare 21 platser)

Nyrenoverat

På måndag öppnar även en beroendeavdelning med 14 vårdplatser. Lokalerna är nyrenoverade och har en-patientrum. (tidigare 19 platser)

Sjukhuset består även av 16 platser för psykossjukdom. (tidigare 32 platser)

Hur bestående är förändringen?

– Vi tänker att den ska vara kvar tills vi går över till Skövde, troligtvis 2019. Och då ska vi se om vi ska bemanna på samma sätt där.

– Vi utgår från att ungefär hälften ska utgöras av allmänplatser, förtydligar Jane.

Hon tror att förändringarna gynnar förutsättningarna för personalen att vilja följa med till Skövde. Vårdförbundet ska ha ställt sig positiv till förändringen.

Förändringen ska vara kostnadsneutral.

– Det här har skett inom vårt utvecklingsarbete som vi ansöker pengar om.

Antalet platser totalt är oförändrat, 72 stycken, men den största förändringen är att en vyxenpsykiatrisk akutvårdsavdelning, PAVA, öppnas med 10 vårdplatser.

Högre bemanning

Denna öppnar redan på måndag.

– Det är en ny inriktning som kräver högre bemanning och tätare bedömningar. Vi gör det för att få en högre kvalitet och mer kvalifierade behandlingar, säger Jane Johansson.

Hon är verksamhetschef på Skaraborgs sjukhus och beskriver den tidigare situationen som rörig. Psykiatrin har brottats med flera problem. Dels under bemanning av sjuksköterskor men också problem med att patienter inom olika vårdgrupper mixats med varandra.

Utredning

Ifjol tillsattes en utredning för att se hur vården kunde anpassas till diagnoserna.

– Det var inte alls den fördelningen vi trodde så vi har ökat de allmänpsykiatriska platserna och istället minskat på platser för psykossjukdom och även minskat platserna i beroendevården något.

Konsekvens; en helt ny avdelning, PAVA, med högre bemanning öppnas.

– Rekryteringen av sjuksköterskorna har varit ett jättearbete, men roligt.

Allmänpsykiatriska vårdavdelningar kommer att bedrivas i två våningsplan med 16 platser vardera. Lokalerna har rustats upp. (tidigare 21 platser)

Nyrenoverat

På måndag öppnar även en beroendeavdelning med 14 vårdplatser. Lokalerna är nyrenoverade och har en-patientrum. (tidigare 19 platser)

Sjukhuset består även av 16 platser för psykossjukdom. (tidigare 32 platser)

Hur bestående är förändringen?

– Vi tänker att den ska vara kvar tills vi går över till Skövde, troligtvis 2019. Och då ska vi se om vi ska bemanna på samma sätt där.

– Vi utgår från att ungefär hälften ska utgöras av allmänplatser, förtydligar Jane.

Hon tror att förändringarna gynnar förutsättningarna för personalen att vilja följa med till Skövde. Vårdförbundet ska ha ställt sig positiv till förändringen.

Förändringen ska vara kostnadsneutral.

– Det här har skett inom vårt utvecklingsarbete som vi ansöker pengar om.

  • Rikard Jansson