02 sep 2015 14:20

02 sep 2015 14:23

Falköping flaggar under Skövde Pride

Stadshuset kommer att hissa regnbågsflaggan under Skövde pridefestival 17-20 september.

– Det är viktigt att leva upp till vår värdegrund och vi flaggar med stolthet, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Frågan ställdes på förra fullmäktigemötet av Annika Carp, FP, som gärna såg att förtroendevalda från Falköping deltar i paraden för att visa sitt stöd för allas lika värde.

Flaggningen kommer att ske under hela veckan.

Stadshuset kommer att hissa regnbågsflaggan under Skövde pridefestival 17-20 september.

– Det är viktigt att leva upp till vår värdegrund och vi flaggar med stolthet, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Frågan ställdes på förra fullmäktigemötet av Annika Carp, FP, som gärna såg att förtroendevalda från Falköping deltar i paraden för att visa sitt stöd för allas lika värde.

Flaggningen kommer att ske under hela veckan.

  • Rikard Jansson