03 sep 2015 06:00

03 sep 2015 06:00

"Anställdas rätt till heltid går före"

VÅRD: Vikariat frustrerar undersköterska

Undersköterskor som är hänvisade till vikariat och inte får fast anställning i Falköping handlade allmänhetens frågestund om på måndagens fullmäktigemöte.

Det var Ulrica Blomgren som är undersköterska i Falköping som uttryckte sin frustration över att ha jobbat sedan ifjol utan att få fast anställning inom kommunen.

– Få vill utbilda sig till undersköterska, borde då inte kommunen vara rädd om personalen?

Hon riktade sin fråga till ordförande i socialnämnden Susanne Larsson, S som gav svar från talarstolen.

Går före nyrekrytering

– Vi har valt att införa rätt till heltid och då erbjuds ordinarie personal heltid innan man gör nyrekrytering.

Hon tillade:

– Timanställningar och vikariat har historiskt sätt varit ett bra sätt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Låg personalomsättning

Susanne såg det positivt med låg personalomsättning men menade att det också kan upplevas som svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Det var Ulrica Blomgren som är undersköterska i Falköping som uttryckte sin frustration över att ha jobbat sedan ifjol utan att få fast anställning inom kommunen.

– Få vill utbilda sig till undersköterska, borde då inte kommunen vara rädd om personalen?

Hon riktade sin fråga till ordförande i socialnämnden Susanne Larsson, S som gav svar från talarstolen.

Går före nyrekrytering

– Vi har valt att införa rätt till heltid och då erbjuds ordinarie personal heltid innan man gör nyrekrytering.

Hon tillade:

– Timanställningar och vikariat har historiskt sätt varit ett bra sätt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Låg personalomsättning

Susanne såg det positivt med låg personalomsättning men menade att det också kan upplevas som svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

  • Rikard Jansson