03 sep 2015 09:00

03 sep 2015 09:00

Asylboende får godkänt efter inspektion

KLARTECKEN

Asylboendet på Ällagatan i Falköping får godkänt efter att ha granskats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO gjorde den 20 augusti en oanmäld inspektion av boendet som är ett hem för vård eller boende för barn och unga, ett så kallat HVB-hem, och som drivs av socialnämnden.

I sitt beslut efter granskningen konstaterar IVO att det vid inspektionstillfället fanns personal tillgänglig i verksamhetens lokaler och att bemanningen ger förutsättningar för god vård.

IVO avslutar därmed ärendet.

På Asylboende Ällagatan arbetar åtta tillsvidareanställd personal samt ett antal fasta timvikarier.

Enligt lag ska HVB-hem inspekteras av IVO minst två gånger per år.

Asylboendet på Ällagatan i Falköping får godkänt efter att ha granskats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO gjorde den 20 augusti en oanmäld inspektion av boendet som är ett hem för vård eller boende för barn och unga, ett så kallat HVB-hem, och som drivs av socialnämnden.

I sitt beslut efter granskningen konstaterar IVO att det vid inspektionstillfället fanns personal tillgänglig i verksamhetens lokaler och att bemanningen ger förutsättningar för god vård.

IVO avslutar därmed ärendet.

På Asylboende Ällagatan arbetar åtta tillsvidareanställd personal samt ett antal fasta timvikarier.

Enligt lag ska HVB-hem inspekteras av IVO minst två gånger per år.