03 sep 2015 09:00

03 sep 2015 09:00

Nu får friskola godkänt betyg

GODKÄND

Den fristående grundskolan Karl-Oskarskolan i Falköping får nu godkänt betyg av Skolinspektionen.

Skolan hade på två punkter fått bakläxa efter att verksamheten granskats av Skolinspektionen i januari 2014 och i oktober samma år.

Kritiken gällde brister inom bedömningsområdena ”erbjudande av utbildning” och ”uppföljning av elevens frånvaro”.

Huvudmannen för Karl-Oskarskolan har därefter redovisat för inspektionen vilka åtgärder man vidtagit efter granskningen.

Skolinspektionen skriver nu i ett beslut att man anser att bristerna avhjälpts genom de vidtagna åtgärderna.

Därmed avslutar inspektionen nu också sitt tillsynsärende.

Den fristående grundskolan Karl-Oskarskolan i Falköping får nu godkänt betyg av Skolinspektionen.

Skolan hade på två punkter fått bakläxa efter att verksamheten granskats av Skolinspektionen i januari 2014 och i oktober samma år.

Kritiken gällde brister inom bedömningsområdena ”erbjudande av utbildning” och ”uppföljning av elevens frånvaro”.

Huvudmannen för Karl-Oskarskolan har därefter redovisat för inspektionen vilka åtgärder man vidtagit efter granskningen.

Skolinspektionen skriver nu i ett beslut att man anser att bristerna avhjälpts genom de vidtagna åtgärderna.

Därmed avslutar inspektionen nu också sitt tillsynsärende.