03 sep 2015 10:00

03 sep 2015 10:00

Sjukvården frias

Klagomål granskat av IVO

Falköpings sjukhus och Vårdcentralen i Stenstorp frias av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En patient hade gjort en klagomålsanmälan till IVO enligt patientsäkerhetslagen. Kritiken mot de båda vårdgivarna gällde fel i vården och utebliven diagnos.

Men IVO konstaterar i sitt beslut att det inte finns skäl för ytterligare granskning av ärendet som därmed avslutas.

Det är IVO:s bedömning att patienten fått vård och behandling i syfte att bota och lindra de besvär patienten sökte för.

”Efter granskning av inkomna handlingar finner IVO inget som visar på någon underlåtenhet från vårdgivaren eller enskild hälso- och sjukvårdspersonal som strider mot lag”, skriver IVO.

En patient hade gjort en klagomålsanmälan till IVO enligt patientsäkerhetslagen. Kritiken mot de båda vårdgivarna gällde fel i vården och utebliven diagnos.

Men IVO konstaterar i sitt beslut att det inte finns skäl för ytterligare granskning av ärendet som därmed avslutas.

Det är IVO:s bedömning att patienten fått vård och behandling i syfte att bota och lindra de besvär patienten sökte för.

”Efter granskning av inkomna handlingar finner IVO inget som visar på någon underlåtenhet från vårdgivaren eller enskild hälso- och sjukvårdspersonal som strider mot lag”, skriver IVO.