04 sep 2015 06:00

04 sep 2015 06:00

Ny förskola allt närmare

DETALJPLAN: Plats för fem avdelningar

Förslaget till om- och tillbyggnad av förskolan i Slutarp-Kinnarp har nu gått ut för granskning efter beslut i byggnadsnämnden.

Detaljplaneförslaget syftar till att Kinnarps förskola byggs om så att fem avdelningar får plats i den nya förskolan.

Genom en ombyggnation av förskolan kan den nya byggnaden innehålla kök och matsal för både förskolans barn och skolans elever.

Bygga ut skolan

I dagsläget finns drygt 100 barn inskrivna på förskolan i Slutarp-Kinnarp. Verksamheten bedrivs i tre olika lokaler; förskolans egna, del av skolans lokaler och i en hyrd lokal i missionskyrkan.

Förslaget till ny detaljplan gör det också möjligt med en tillbyggnad av den befintliga skolan. Detta med tanke på en framtida ökning av antalet elever i skolan.

Luftstörningar

Detaljplanen har varit ute på samråd och flera synpunkter har kommit in.

Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, menar att planhandlingarna behöver kompletteras med eventuella störningar från Kinnarps AB.

Kommunens tjänstemän har svarat att utsläppspunkterna ligger 380 meter från planområdet och att luftförhållandet i dagsläget är acceptabelt.

”Om luftförhållandet kraftigt förändras i framtiden ska andra lösningar eller eventuell flytt av förskole- och skolverksamheten undersökas”, skriver kommunen.

Arkeologisk utredning

Länsstyrelsen menar att det behöver göras en mindre arkeologisk utredning inom området för förskolan för att fastställa eventuell förekomst av lämningar efter förhistorisk bosättning eller andra förhistoriska aktiviteter.

Kommunen har i sitt svar lämnat klartecken till att det görs en arkeologisk utredning.

Byggnadsnämnden har nu beslutat att godkänna planförslaget för Kinnarps förskola och att det ska sändas ut för granskning till och med den 24 september.

Detaljplaneförslaget syftar till att Kinnarps förskola byggs om så att fem avdelningar får plats i den nya förskolan.

Genom en ombyggnation av förskolan kan den nya byggnaden innehålla kök och matsal för både förskolans barn och skolans elever.

Bygga ut skolan

I dagsläget finns drygt 100 barn inskrivna på förskolan i Slutarp-Kinnarp. Verksamheten bedrivs i tre olika lokaler; förskolans egna, del av skolans lokaler och i en hyrd lokal i missionskyrkan.

Förslaget till ny detaljplan gör det också möjligt med en tillbyggnad av den befintliga skolan. Detta med tanke på en framtida ökning av antalet elever i skolan.

Luftstörningar

Detaljplanen har varit ute på samråd och flera synpunkter har kommit in.

Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, menar att planhandlingarna behöver kompletteras med eventuella störningar från Kinnarps AB.

Kommunens tjänstemän har svarat att utsläppspunkterna ligger 380 meter från planområdet och att luftförhållandet i dagsläget är acceptabelt.

”Om luftförhållandet kraftigt förändras i framtiden ska andra lösningar eller eventuell flytt av förskole- och skolverksamheten undersökas”, skriver kommunen.

Arkeologisk utredning

Länsstyrelsen menar att det behöver göras en mindre arkeologisk utredning inom området för förskolan för att fastställa eventuell förekomst av lämningar efter förhistorisk bosättning eller andra förhistoriska aktiviteter.

Kommunen har i sitt svar lämnat klartecken till att det görs en arkeologisk utredning.

Byggnadsnämnden har nu beslutat att godkänna planförslaget för Kinnarps förskola och att det ska sändas ut för granskning till och med den 24 september.