08 sep 2015 21:00

08 sep 2015 21:19

Historia ur ett geologiskt perspektiv

Kyrkor och inlandsisen ska berättas om

Berg och stenar kommer att uppmärksammas nationellt på Geologins dag den 12 september. På Falbygden kommer två händelser att äga rum i samband med detta.

Falbygdens historia ska berättas ur ett geologiskt perspektiv. Det blir både floder under inlandsisen och kyrkarkitektur.

– Vi vill lyfta fram geologins betydelse för samhället, både industriellt och kulturellt, säger geologen Torbjörn Persson.

Persson kommer att guida runt på Ekornavallen den 13 september. Han ska visa varför området ser ut som det gör idag.

– Det är fantastiskt intressant hur landskapet har bildats.

När inlandsisen drog sig tillbaka från trakten bildades floder som rann ut i det som idag är Hornborgasjön. Ekornavallen låg i en sådan flod.

Ny kunskap har kommit med en karta som Persson ska visa upp under dagen. Den visar tydligt hur inlandsisen har satt sina spår.

Huvudsakligen kommer det vara geologiskt tema, men arkeologen Anders Josefsson ska också berätta om Ekornavallens gånggrifter.

Aktuell i dagarna är boken ”Kring Västergötlands berg” av Ola Högberg. Han berättar hur han rest runt i trakten under tre år och samlat material till boken.

– Den beskriver natur, fåglar, blommor, historia, människor, geologi i hela platåbergsområdet.

Högbergs många fotografier visar platsernas säregenhet och variation. Hans bok ska finnas tillgänglig under geologidagarna.

Den 20 september ska människans användning av stenar vara i fokus. Då arrangeras bussresan ”Liten kyrksafari”, som ska gå till tre speciella medeltidskyrkor.

Gökhems kyrka ska visas upp av universitetslektorn Charlotta Hanner Nordstrand.

– Jag är särskilt glad att jag fått Charlotta hit, säger Torbjörn Persson.

Övriga kyrkor att besökas är Marka och Skörstorp, som ska presenteras av Åke Abrahamsson respektive Conny Johansson.

Persson ser att Geologins dag drar mer och mer folk allteftersom åren går.

– Förra Geologins dag drog mer än tusen. Vi märker att intresset ökar.

Vill man delta i dessa evenemang bör man anmäla sig snart, innan det blir fullbokat.

Falbygdens historia ska berättas ur ett geologiskt perspektiv. Det blir både floder under inlandsisen och kyrkarkitektur.

– Vi vill lyfta fram geologins betydelse för samhället, både industriellt och kulturellt, säger geologen Torbjörn Persson.

Persson kommer att guida runt på Ekornavallen den 13 september. Han ska visa varför området ser ut som det gör idag.

– Det är fantastiskt intressant hur landskapet har bildats.

När inlandsisen drog sig tillbaka från trakten bildades floder som rann ut i det som idag är Hornborgasjön. Ekornavallen låg i en sådan flod.

Ny kunskap har kommit med en karta som Persson ska visa upp under dagen. Den visar tydligt hur inlandsisen har satt sina spår.

Huvudsakligen kommer det vara geologiskt tema, men arkeologen Anders Josefsson ska också berätta om Ekornavallens gånggrifter.

Aktuell i dagarna är boken ”Kring Västergötlands berg” av Ola Högberg. Han berättar hur han rest runt i trakten under tre år och samlat material till boken.

– Den beskriver natur, fåglar, blommor, historia, människor, geologi i hela platåbergsområdet.

Högbergs många fotografier visar platsernas säregenhet och variation. Hans bok ska finnas tillgänglig under geologidagarna.

Den 20 september ska människans användning av stenar vara i fokus. Då arrangeras bussresan ”Liten kyrksafari”, som ska gå till tre speciella medeltidskyrkor.

Gökhems kyrka ska visas upp av universitetslektorn Charlotta Hanner Nordstrand.

– Jag är särskilt glad att jag fått Charlotta hit, säger Torbjörn Persson.

Övriga kyrkor att besökas är Marka och Skörstorp, som ska presenteras av Åke Abrahamsson respektive Conny Johansson.

Persson ser att Geologins dag drar mer och mer folk allteftersom åren går.

– Förra Geologins dag drog mer än tusen. Vi märker att intresset ökar.

Vill man delta i dessa evenemang bör man anmäla sig snart, innan det blir fullbokat.

  • Jesper Sydhagen