09 sep 2015 20:00

09 sep 2015 20:10

Bättre företagsklimat i Falköping

Företagare nöjda med kommunens insats

Falköping placerar sig högt i rankningen över företagsklimatet i landets kommuner. Kommunen hamnar på plats 22 i hela landet och har förbättrat sitt NKI-värde med 15 enheter.
– När politiker och organisationen går hand i hand ger det resultat, säger kommunalrådet Conny Johansson, (S)

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har för tredje gången genomfört undersökningen ”Öppna jämförelser med syfte att utreda företagsklimatet” i de deltagande kommunerna.

Mäter servicen

Undersökningen är en servicemätning där företag som på olika sätt kommit i kontakt med kommunens myndighetsutövning, fått svara upp hur upplevelsen var.

Ser resultat

I den senaste mätningen, som gjordes 2013, hamnade Falköping på plats 175 med ett Nöjd kund Index, NKI, på 59 enheter. I årets mätning har Falköpings kommun alltså klättrat till plats 22 och får 74 i NKI.

– Efter förra mätningen bestämde vi oss för att göra något åt det dåliga resultatet och det är det vi nu ser resultatet av, säger Katarina Andersson, biträdande kommundirektör.

Bättre bemötande

Beslutet blev att utbilda ett 100-tal tjänstemän och politiker för att bättre kunna bemöta företagare i samband med myndighetsutövning.

– Det kunde handla om hur de formulerar ett e-mejl, hur snabbt de svarar, hur de lämnar negativa besked och hur de kan göra för att bemöta företagare med respekt och förståelse, säger Magnus Sundén, näringslivschef.

En attityd som även ska följa politiken.

– När politiker och organisationen går hand i hand ser vi att det ger resultat och det ska vi klappa oss för bröstet och vara stolta över, säger kommunalrådet Conny Johansson, (S)

Något överskattat

Mätningen görs inom fem olika myndighetsområden – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

Till skillnad från mätningen 2013 deltar Falköpings kommun denna gång inte i mätningen av miljö- och hälsoskydd. Med tanke på att detta område fick ett lågt betyg år 2013, är ökningen mellan åren 2013- 2015 sannolikt något överskattat.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har för tredje gången genomfört undersökningen ”Öppna jämförelser med syfte att utreda företagsklimatet” i de deltagande kommunerna.

Mäter servicen

Undersökningen är en servicemätning där företag som på olika sätt kommit i kontakt med kommunens myndighetsutövning, fått svara upp hur upplevelsen var.

Ser resultat

I den senaste mätningen, som gjordes 2013, hamnade Falköping på plats 175 med ett Nöjd kund Index, NKI, på 59 enheter. I årets mätning har Falköpings kommun alltså klättrat till plats 22 och får 74 i NKI.

– Efter förra mätningen bestämde vi oss för att göra något åt det dåliga resultatet och det är det vi nu ser resultatet av, säger Katarina Andersson, biträdande kommundirektör.

Bättre bemötande

Beslutet blev att utbilda ett 100-tal tjänstemän och politiker för att bättre kunna bemöta företagare i samband med myndighetsutövning.

– Det kunde handla om hur de formulerar ett e-mejl, hur snabbt de svarar, hur de lämnar negativa besked och hur de kan göra för att bemöta företagare med respekt och förståelse, säger Magnus Sundén, näringslivschef.

En attityd som även ska följa politiken.

– När politiker och organisationen går hand i hand ser vi att det ger resultat och det ska vi klappa oss för bröstet och vara stolta över, säger kommunalrådet Conny Johansson, (S)

Något överskattat

Mätningen görs inom fem olika myndighetsområden – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

Till skillnad från mätningen 2013 deltar Falköpings kommun denna gång inte i mätningen av miljö- och hälsoskydd. Med tanke på att detta område fick ett lågt betyg år 2013, är ökningen mellan åren 2013- 2015 sannolikt något överskattat.

  • Anna Leijon