09 sep 2015 06:00

09 sep 2015 06:00

Ingen kritik trots skada

Intern utredning visade på brister

Felaktig behandling ledde till en allvarlig vårdskada. Internutredningen slog fast att orsaken var bristande kompetens hos läkaren. Trots det frias vårdcentralen i Falköping av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ärendet handlar om en äldre patient som under många år haft besvär med kraftig bensvullnad samt högt blodtryck och diabetes.

Trots ökade doser med vätskedrivande läkemedel tilltog patientens bensvullnad.

Ingen reaktion

Enligt den anmälan som i juni i år gjordes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, reagerade inte läkaren på den vårdcentral i Falköping där patienten sökte vård. Detta sedan dennes allmäntillstånd försämrats med kraftigt stigande njurfunktionsvärde.

I patientjournalen fanns ingen eller bristfällig dokumentation om patientens tillstånd, utförda undersökningar och läkemedelsbehandling under perioden januari 2014 till april i år.

Efter att kommunsköterskan kontaktat Falköpings sjukhus blev patienten inlagd på grund av njursvikt som troligtvis hade orsakats av behandlingen med vätskedrivande läkemedel.

Tydliga slutsatser

Samtidigt som händelsen anmäldes till IVO enligt lex Maria beslutade vårdcentralen att inleda en internutredning.

Slutsatserna blev mycket tydliga. Händelsen hade medfört en allvarlig vårdskada och orsaken var främst bristande kompetens hos berörd läkare.

Nu är också IVO färdiga med sin granskning. Som underlag har man haft vårdcentralens interna utredning, lex Maria-anmälan och patientjournalen.

Intervjuat patienten

Man har också intervjuat såväl patienten som berörd vård- och sjukvårdspersonal.

Enligt IVO:s bedömning har vårdgivaren genom den redovisade utredningen fullgjort sin anmälningsskyldighet. ”Vårdgivarens slutsatser framstår som rimliga och adekvata och det föreligger inte några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder”, skriver IVO i sitt beslut och avslutar ärendet.

Ärendet handlar om en äldre patient som under många år haft besvär med kraftig bensvullnad samt högt blodtryck och diabetes.

Trots ökade doser med vätskedrivande läkemedel tilltog patientens bensvullnad.

Ingen reaktion

Enligt den anmälan som i juni i år gjordes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, reagerade inte läkaren på den vårdcentral i Falköping där patienten sökte vård. Detta sedan dennes allmäntillstånd försämrats med kraftigt stigande njurfunktionsvärde.

I patientjournalen fanns ingen eller bristfällig dokumentation om patientens tillstånd, utförda undersökningar och läkemedelsbehandling under perioden januari 2014 till april i år.

Efter att kommunsköterskan kontaktat Falköpings sjukhus blev patienten inlagd på grund av njursvikt som troligtvis hade orsakats av behandlingen med vätskedrivande läkemedel.

Tydliga slutsatser

Samtidigt som händelsen anmäldes till IVO enligt lex Maria beslutade vårdcentralen att inleda en internutredning.

Slutsatserna blev mycket tydliga. Händelsen hade medfört en allvarlig vårdskada och orsaken var främst bristande kompetens hos berörd läkare.

Nu är också IVO färdiga med sin granskning. Som underlag har man haft vårdcentralens interna utredning, lex Maria-anmälan och patientjournalen.

Intervjuat patienten

Man har också intervjuat såväl patienten som berörd vård- och sjukvårdspersonal.

Enligt IVO:s bedömning har vårdgivaren genom den redovisade utredningen fullgjort sin anmälningsskyldighet. ”Vårdgivarens slutsatser framstår som rimliga och adekvata och det föreligger inte några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder”, skriver IVO i sitt beslut och avslutar ärendet.