10 sep 2015 06:00

10 sep 2015 06:00

Elever kan få sätta betyg på maten

Matsvinnet har länge varit en het potatis för Falköpings politiker.
– Nu har haft en bra diskussion på hur vi ska få med lärarna i den pedagogiska lunchen och hjälpas åt mer, säger Dan Gabrielsson, S.

Frågan togs upp under tekniska nämndens senast arbetsutskott där Dan är ordförande.

Alla - från rektorer och lärare till elever, ska involveras i arbetet med att få ner matsvinnet.

Produktionen ska bättre möta vad som går åt under dagen och barnens ska också förmås att skrapa färre rester från tallriken.

I dag delas en av åtta portioner aldrig ut och var tjugonde lass mat, grovt räknat, går direkt i soppåsen.

– Produktionssvinnet behöver minskas, tallrikssvinnet är vi ganska nöjda med, säger Dan.

Under våren genomfördes mätningar och andelen svinn har minskat, så utvecklingen går ått rätt håll. (se faktaruta)

100 ska vara nöjda

Hittills i år har mätningarna på kundnöjdheten ännu inte genomförts, meddelar kostchef Kerstin Johnsson.

Dan Gabrielsson är tydlig med att visionen är att 100 procent ska vara nöjda med maten.

– Vi måste vara lyhörda men också ta ett vuxenansvar så att man ser till att barn provar fler maträtter.

Grupptryck

I förlängningen hoppas han att någon form av betygssystem kan komma till.

– Vi vet att några få representerar ”sanningen” om skolmaten och att det förekommer ett grupptryck som gör att man ibland hoppar över lunchen eller går till McDonalds.

– Vi vill ha ett bredare underlag och då kan det vara bra att kunna lämna betyg.

Butiker har ibland ett system där kunden kan ge ett betyg i en automat som återkoppling efter köpet.

För eleverna kan det vara aktuellt med en ”glad, ledsen eller neutral smiley.”

Frågan togs upp under tekniska nämndens senast arbetsutskott där Dan är ordförande.

Alla - från rektorer och lärare till elever, ska involveras i arbetet med att få ner matsvinnet.

Produktionen ska bättre möta vad som går åt under dagen och barnens ska också förmås att skrapa färre rester från tallriken.

I dag delas en av åtta portioner aldrig ut och var tjugonde lass mat, grovt räknat, går direkt i soppåsen.

– Produktionssvinnet behöver minskas, tallrikssvinnet är vi ganska nöjda med, säger Dan.

Under våren genomfördes mätningar och andelen svinn har minskat, så utvecklingen går ått rätt håll. (se faktaruta)

100 ska vara nöjda

Hittills i år har mätningarna på kundnöjdheten ännu inte genomförts, meddelar kostchef Kerstin Johnsson.

Dan Gabrielsson är tydlig med att visionen är att 100 procent ska vara nöjda med maten.

– Vi måste vara lyhörda men också ta ett vuxenansvar så att man ser till att barn provar fler maträtter.

Grupptryck

I förlängningen hoppas han att någon form av betygssystem kan komma till.

– Vi vet att några få representerar ”sanningen” om skolmaten och att det förekommer ett grupptryck som gör att man ibland hoppar över lunchen eller går till McDonalds.

– Vi vill ha ett bredare underlag och då kan det vara bra att kunna lämna betyg.

Butiker har ibland ett system där kunden kan ge ett betyg i en automat som återkoppling efter köpet.

För eleverna kan det vara aktuellt med en ”glad, ledsen eller neutral smiley.”

  • Rikard Jansson

Matsvinnet

Totalt för skola, förskola och äldreomsorg i Falköping. (i procent)

Tallrikssvinn 5,07

Produktionssvinn 13,94

Enbart skolan (våren 2015)

Tallrikssvinn 4,42

Produktionssvinn 9,09

Källa: