11 sep 2015 06:00

11 sep 2015 06:00

Ingen kritik mot anmält äldreboende

Fel i vården hävdade anhörig

Kraven på god vård har uppfyllts. Det menar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att ha granskat en anmälan med allvarlig kritik mot ett äldreboende i Falköping.

Hösten 2012 gjorde en anhörig till en patient en anmälan till Socialstyrelsen. Anmälan innehöll klagomål om fel i vården och synpunkter på bemötande och bristande omvårdnad vid ett äldreboende i Falköping.

Inte druckit

Kritiken gällde att patienten inte skickats till sjukhus för behandling trots att denne inte hade ätit eller druckit på ett dygn. I stället ska patienten ha fått diagnosen depression hävdade den anhörige.

1 jun 2013 tog nybildade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över ansvaret från Socialstyrelsen för tillsynen av hälso- och sjukvården.

Efter att ha granskat patientjournalen och inhämtat yttranden från vårdpersonal, socialchef och socialnämndens ordförande, har IVO kommit fram till att det inte finns grund för att rikta kritik mot Falköpings kommun som ansvarig för vården vid äldreboendet.

Korrekt bedömning

I sitt beslut skriver IVO att patienten var nedstämd. Ansvarig sjuksköterska kontaktade då läkare som ordinerade lugnande läkemedel vid behov.

Sedan patienten senare förts till sjukhus visade undersökningen inga tecken på smärta eller andningsbesvär och patienten hade normal puls och blodtryck. I ett senare skede utvecklade patienten symptom på infektion och behandling sattes in, men patienten avled några dagar senare.

IVO konstaterar att patientens tillstånd uppmärksammades av ansvarig personal på äldreboendet och att läkare kontaktades. IVO finner att bedömningen och omhändertagandet av patientens tillstånd, som när denne var på sjukhuset utvecklade sig till en allvarlig infektion, skedde på ett korrekt sätt. ”Kraven på god vård har uppfyllts”, menar IVO.

Hösten 2012 gjorde en anhörig till en patient en anmälan till Socialstyrelsen. Anmälan innehöll klagomål om fel i vården och synpunkter på bemötande och bristande omvårdnad vid ett äldreboende i Falköping.

Inte druckit

Kritiken gällde att patienten inte skickats till sjukhus för behandling trots att denne inte hade ätit eller druckit på ett dygn. I stället ska patienten ha fått diagnosen depression hävdade den anhörige.

1 jun 2013 tog nybildade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över ansvaret från Socialstyrelsen för tillsynen av hälso- och sjukvården.

Efter att ha granskat patientjournalen och inhämtat yttranden från vårdpersonal, socialchef och socialnämndens ordförande, har IVO kommit fram till att det inte finns grund för att rikta kritik mot Falköpings kommun som ansvarig för vården vid äldreboendet.

Korrekt bedömning

I sitt beslut skriver IVO att patienten var nedstämd. Ansvarig sjuksköterska kontaktade då läkare som ordinerade lugnande läkemedel vid behov.

Sedan patienten senare förts till sjukhus visade undersökningen inga tecken på smärta eller andningsbesvär och patienten hade normal puls och blodtryck. I ett senare skede utvecklade patienten symptom på infektion och behandling sattes in, men patienten avled några dagar senare.

IVO konstaterar att patientens tillstånd uppmärksammades av ansvarig personal på äldreboendet och att läkare kontaktades. IVO finner att bedömningen och omhändertagandet av patientens tillstånd, som när denne var på sjukhuset utvecklade sig till en allvarlig infektion, skedde på ett korrekt sätt. ”Kraven på god vård har uppfyllts”, menar IVO.