12 sep 2015 20:00

12 sep 2015 20:00

Tre berättelser ur olika perspektiv

Connect bjuder in föreläsare

Connect Falköping arrangerar många möten i höst. Vid tre tillfällen kan man höra föreläsare dela med sig av personliga berättelser.

Connect bjuder in till deras lokal för att lyssna på intressanta livshistorier över en fika. Grannskapsvärden Chia Dobanki hoppas på att människor med olika bakgrund ska samlas.

– Vi kämpar hela tiden för att det bara ska finnas ett ”vi” och få bort ”vi och dem”.

Första talare är Tresor Singbo som kom hit från Kongo-Kinshasa som trettonåring. Han vill inspirera unga.

– Mitt mål är att berätta och få med ungdomar, få dem att göra någonting bra för världen och minska fördomar.

I dag har Singbo fortfarande kopplingar till sitt hemland. Genom den egenstartade hjälporganisationen ”Hope” hjälper han kongolesiska barn. Bland annat har han lyckats få till ett öppnande av en vårdcentral där nere.

Svenskt perspektiv

I oktober ska Mats Löwing berätta om sitt liv. Han ska stå för ett svenskt perspektiv och representera landsbygden. Detta är något han tror kan vara intressant för besökare med utländsk bakgrund. I egenskap av präst vill han också förmedla tankar om religion.

– Jag ska också berätta hur kristen tro gestaltar sig i vårt land.

Vill hjälpa

Sist ut är Sara Doski. Hon har levt ett liv som till stor del präglats av krig, ända fram till idag. Snart ska hon åka ner till krigsdrabbade Kobane för att hjälpa de utsatta. Hon varit nere två gånger tidigare, men hon känner ändå det fortsatta behovet av att hjälpa på plats.

– Jag vill bara åka till Kurdistan och hjälpa barn.

Tre föreläsare

Singbo ska tala den 30 september och Löwing 21 oktober. Sara Doskis dag är satt till den 25 november, men kan komma att ändras.

Connect bjuder in till deras lokal för att lyssna på intressanta livshistorier över en fika. Grannskapsvärden Chia Dobanki hoppas på att människor med olika bakgrund ska samlas.

– Vi kämpar hela tiden för att det bara ska finnas ett ”vi” och få bort ”vi och dem”.

Första talare är Tresor Singbo som kom hit från Kongo-Kinshasa som trettonåring. Han vill inspirera unga.

– Mitt mål är att berätta och få med ungdomar, få dem att göra någonting bra för världen och minska fördomar.

I dag har Singbo fortfarande kopplingar till sitt hemland. Genom den egenstartade hjälporganisationen ”Hope” hjälper han kongolesiska barn. Bland annat har han lyckats få till ett öppnande av en vårdcentral där nere.

Svenskt perspektiv

I oktober ska Mats Löwing berätta om sitt liv. Han ska stå för ett svenskt perspektiv och representera landsbygden. Detta är något han tror kan vara intressant för besökare med utländsk bakgrund. I egenskap av präst vill han också förmedla tankar om religion.

– Jag ska också berätta hur kristen tro gestaltar sig i vårt land.

Vill hjälpa

Sist ut är Sara Doski. Hon har levt ett liv som till stor del präglats av krig, ända fram till idag. Snart ska hon åka ner till krigsdrabbade Kobane för att hjälpa de utsatta. Hon varit nere två gånger tidigare, men hon känner ändå det fortsatta behovet av att hjälpa på plats.

– Jag vill bara åka till Kurdistan och hjälpa barn.

Tre föreläsare

Singbo ska tala den 30 september och Löwing 21 oktober. Sara Doskis dag är satt till den 25 november, men kan komma att ändras.

  • Jesper Sydhagen