14 sep 2015 09:47

14 sep 2015 09:47

Psyk i nya lokaler

ÄLDREPSYKIATRI: "Bra för både patienter och personal"

Äldrepsykiatrin vid Skaraborgs Sjukhus i Falköping har nu flyttat in i sina nya lokaler.

– Det kommer att betyda mycket för både patienter och personal, säger enhetschefen Birgitta Haglund i ett pressmeddelande.

Uppdraget för äldrepsykiatrin gäller hela Skaraborg och det finns tolv platser för heldygnsvård i Falköping.

Tilltalande miljö

Här tar man emot nyinsjuknade äldre patienter för utredning av misstänkta demenssjukdomar, svårbehandlade depressioner och paranoia där begynnande demens och/eller somatisk sjukdom kan vara bidragande orsak.

Nyligen slogs portarna upp till de nyrenoverade lokalerna som erbjuder en tilltalande miljö för såväl patienter som vårdpersonal.

– Det får stor betydelse eftersom patienterna nu kommer att få enkelrum med egna toaletter.

– Vår personal får också en klart mycket bättre arbetsmiljö. Det här känns väldigt bra.

– Det kommer att betyda mycket för både patienter och personal, säger enhetschefen Birgitta Haglund i ett pressmeddelande.

Uppdraget för äldrepsykiatrin gäller hela Skaraborg och det finns tolv platser för heldygnsvård i Falköping.

Tilltalande miljö

Här tar man emot nyinsjuknade äldre patienter för utredning av misstänkta demenssjukdomar, svårbehandlade depressioner och paranoia där begynnande demens och/eller somatisk sjukdom kan vara bidragande orsak.

Nyligen slogs portarna upp till de nyrenoverade lokalerna som erbjuder en tilltalande miljö för såväl patienter som vårdpersonal.

– Det får stor betydelse eftersom patienterna nu kommer att få enkelrum med egna toaletter.

– Vår personal får också en klart mycket bättre arbetsmiljö. Det här känns väldigt bra.