16 sep 2015 06:00

16 sep 2015 06:00

Ovanligt gräs får starkare naturskydd

FALKÖPING

Naturreservatet Nolgården Näs söder om Falköping utökas och får ny skötselplan och nya föreskrifter efter beslut av länsstyrelsen.

Här finns den ovanliga naturtypen ”stäppartad kalktorräng” och växten fjädergräs som inte finns på några andra ställen i Norden förutom på Falbygden.

Sedan gräset upptäcktes 1947 har området varit ett populärt besöksmål för naturintresserade och nu stärks skyddet ytterligare.

Naturreservatet Nolgården Näs söder om Falköping utökas och får ny skötselplan och nya föreskrifter efter beslut av länsstyrelsen.

Här finns den ovanliga naturtypen ”stäppartad kalktorräng” och växten fjädergräs som inte finns på några andra ställen i Norden förutom på Falbygden.

Sedan gräset upptäcktes 1947 har området varit ett populärt besöksmål för naturintresserade och nu stärks skyddet ytterligare.