17 sep 2015 06:00

17 sep 2015 06:00

Falköpings skolresurser i botten

Falköpingselever får näst minst resurser i Sverige

Falköpings kommun tillhör de kommuner som satsar minst pengar på sina grundskoleelever.
Enligt färsk statistik ligger Falköping näst sist av landets samtliga kommuner.

– Självklart är det inte särskilt smickrande, men det förvånar inte. Vi vet om att vi ligger lågt och vi vill inte ligga så här extremt lågt, säger skolchefen Pernilla Bjerkesjö, som säger att undersökningen är rättvisande.

Fullt på skolorna

Det är nyhetsbyrån Sirén som använt statistik från Skolverket för att räkna fram hur många kronor varje kommun i genomsnitt betalar per elev.

Falköping satsar 78 200 kronor per elev och läsår och bara Laxå ligger lägre. Genomsnittet för hela Sverige ligger nästan 20 000 kronor högre än Falköping.

Antalet elever har ökat på senare år.

– Vi har fullt på alla våra grundskolor, men nu pågår en diskussion om möjligheten att bygga nytt eller bygga ut, säger Bjerkesjö.

Enligt henne pågår ett arbete för att försöka skapa mer resurser till skolan. Hon tillträdde sin tjänst i april och deltar nu i sin första budgetprocess i Falköping.

– Det behövs mer resurser till barn- och skola. Vi har låg måluppfyllelse och för ett aktivt arbete med att öka måluppfyllelsen. Det handlar både om att skapa mer resurser och om att se över arbetssätt.

Tappar i nian

Enligt Bjerkesjö är Falköping med när det gäller lägre ålder, men från de sista åren i grundskolan och gymnasiet halkar eleverna efter i meritvärden och behörighet.

Landets samtliga kommuner finns med i statistiken och för de tre största kommunerna i Skaraborg ser det allt annat bra ut. Skövde, Falköping och Lidköping ligger alla på nedre delen.

Statistiken är från 2014 och är även uppdelat i hur mycket varje kommun satsar på undervisning, lokaler, elevhälsa, måltider och läromedel. Den enda kategorin där Falköping når över riksgenomsnittet är måltider.

– Självklart är det inte särskilt smickrande, men det förvånar inte. Vi vet om att vi ligger lågt och vi vill inte ligga så här extremt lågt, säger skolchefen Pernilla Bjerkesjö, som säger att undersökningen är rättvisande.

Fullt på skolorna

Det är nyhetsbyrån Sirén som använt statistik från Skolverket för att räkna fram hur många kronor varje kommun i genomsnitt betalar per elev.

Falköping satsar 78 200 kronor per elev och läsår och bara Laxå ligger lägre. Genomsnittet för hela Sverige ligger nästan 20 000 kronor högre än Falköping.

Antalet elever har ökat på senare år.

– Vi har fullt på alla våra grundskolor, men nu pågår en diskussion om möjligheten att bygga nytt eller bygga ut, säger Bjerkesjö.

Enligt henne pågår ett arbete för att försöka skapa mer resurser till skolan. Hon tillträdde sin tjänst i april och deltar nu i sin första budgetprocess i Falköping.

– Det behövs mer resurser till barn- och skola. Vi har låg måluppfyllelse och för ett aktivt arbete med att öka måluppfyllelsen. Det handlar både om att skapa mer resurser och om att se över arbetssätt.

Tappar i nian

Enligt Bjerkesjö är Falköping med när det gäller lägre ålder, men från de sista åren i grundskolan och gymnasiet halkar eleverna efter i meritvärden och behörighet.

Landets samtliga kommuner finns med i statistiken och för de tre största kommunerna i Skaraborg ser det allt annat bra ut. Skövde, Falköping och Lidköping ligger alla på nedre delen.

Statistiken är från 2014 och är även uppdelat i hur mycket varje kommun satsar på undervisning, lokaler, elevhälsa, måltider och läromedel. Den enda kategorin där Falköping når över riksgenomsnittet är måltider.

Stora skillnader mellan kommunerna

Plats Kommun Kronor per elev

1) Dorotea 232 600

47) Hjo 102 600

55) Karlsborg 101 800

230) Tibro 88 200

231) Skövde 88 100

245) Lidköping 87 500

289) Falköping 78 200

Snitt för riket: 97 700 (inkl. friskolor)

Källa: