17 sep 2015 17:56

17 sep 2015 17:59

Kyrkan har tappat tusentals medlemmar

En kulturell förändring i Sverige

2 200 personer på 10 år. Så många medlemmar har Svenska kyrkan i Falköping tappat.
– Vi tvingas se över vår verksamhet, säger Jonas Hagström, kyrkoherde i Falköping.

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan i Falköping har aldrig varit så få som i dag. 13 786 personer är kvar i de olika församlingar som utger Falköpings pastorat.

Liksom resten av Sverige ser Falköping en nedåtgående trend. Medlemsantalet har minskat med 2 200 personer på 10 år. I december 2004 var 16 043 personer medlemmar i Svenska kyrkan i pastoratet.

Medlemsraset innebär förändringar för kyrkan vars huvudsakliga inkomst kommer från medlemmarna i form av kyrkoavgiften.

– Vi tvingas se över vår verksamhet. Samtidigt är det väldigt många som står kvar som medlemmar. Som medlem så bidrar man med rätt mycket rent ekonomiskt, säger Jonas Hagström, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Falköping.

Sälja av lokaler

Falköpings pastorat har under de senaste 10 åren fått sälja av en rad lokaler som inte längre kan användas på samma sätt som förut. Underhåll och elpriser gör att kostnaden blir för stor. Jonas Hagström förklarar att det ligger församlingshem spridda över bygderna som varit specialiserade för en viss typ av verksamhet. Nu försöker man att samsas i generella ytor. På ett sätt leder det till att kyrkan centraliseras, säger han.

– Vi måste bli mer effektiva och mer genomtänkta. Kyrkan går från att vara en statlig myndighet till att vara en idéburen organisation. Det handlar om kulturella förändringar, säger Jonas Hagström.

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan i Falköping har aldrig varit så få som i dag. 13 786 personer är kvar i de olika församlingar som utger Falköpings pastorat.

Liksom resten av Sverige ser Falköping en nedåtgående trend. Medlemsantalet har minskat med 2 200 personer på 10 år. I december 2004 var 16 043 personer medlemmar i Svenska kyrkan i pastoratet.

Medlemsraset innebär förändringar för kyrkan vars huvudsakliga inkomst kommer från medlemmarna i form av kyrkoavgiften.

– Vi tvingas se över vår verksamhet. Samtidigt är det väldigt många som står kvar som medlemmar. Som medlem så bidrar man med rätt mycket rent ekonomiskt, säger Jonas Hagström, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Falköping.

Sälja av lokaler

Falköpings pastorat har under de senaste 10 åren fått sälja av en rad lokaler som inte längre kan användas på samma sätt som förut. Underhåll och elpriser gör att kostnaden blir för stor. Jonas Hagström förklarar att det ligger församlingshem spridda över bygderna som varit specialiserade för en viss typ av verksamhet. Nu försöker man att samsas i generella ytor. På ett sätt leder det till att kyrkan centraliseras, säger han.

– Vi måste bli mer effektiva och mer genomtänkta. Kyrkan går från att vara en statlig myndighet till att vara en idéburen organisation. Det handlar om kulturella förändringar, säger Jonas Hagström.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.