22 sep 2015 19:11

22 sep 2015 19:11

Bilder som tidsdokument

Arbetet för att hålla John ”Jönn” Liedholms minne vid liv fortsätter. Nu har Falköpingsprofilens lyriska och visuella berättande sammanställts i bokform av Erling Öhrnell.

– Jönns poesi är väldigt bildmässig, säger författaren.

Den nya boken, som ges ut av Jönnsällskapet, har titeln ”Jönns bildvärld” och innehåller ett urval av upphovsmannens illustrationer och kolteckningar. Detta är en del av Jönns konstnärskap som hamnat något i bakgrunden, säger Perra Ljungberg.

–Jönn var ju också en fantastisk bildkonstnär med olika tekniker. Den delen av Jönns liv har inte varit tillgänglig för vanligt folk. Därför har vi fokuserat på att göra den här bildboken.

Vårda det lokala

Författaren Erling Öhrnell menar att det är viktigt att hålla intresset kring Jönn vid liv.

–Det viktiga är att man vårdar det lokala. Detta är en del av vårt arv. Jag är en vän av uttrycket ”Gräv där du står.”  Jönn gjorde små illustrationer som skulle följa dikterna. Berättelserna återspeglas i bilderna. Som man kan se i boken så fångar de det vardagliga.

– Han hade en förmåga att fånga detaljer och känslor som gör att de känns levande hundra år senare, säger Ljungberg.

Dessutom finns även ett antal kolteckningar med i boken, föreställande landskapet och platser på Falbygden. De hängde en gång i Stora hotellets gästrum och är alla unika. Det är personliga turistbilder, säger Öhrnell.

– Man känner så tydligt som betraktare att han kände bygden. Han har införlivat bygden i sig själv.

– Bilderna utgör ett tidsdokument.

Under Mekelsmäss ska boken lanseras. Aktiviteter kommer att äga rum i Jönnmuseet i Kavlåsstugan på lördag, bland annat en uppvisning av kolteckningarna.

Den nya boken, som ges ut av Jönnsällskapet, har titeln ”Jönns bildvärld” och innehåller ett urval av upphovsmannens illustrationer och kolteckningar. Detta är en del av Jönns konstnärskap som hamnat något i bakgrunden, säger Perra Ljungberg.

–Jönn var ju också en fantastisk bildkonstnär med olika tekniker. Den delen av Jönns liv har inte varit tillgänglig för vanligt folk. Därför har vi fokuserat på att göra den här bildboken.

Vårda det lokala

Författaren Erling Öhrnell menar att det är viktigt att hålla intresset kring Jönn vid liv.

–Det viktiga är att man vårdar det lokala. Detta är en del av vårt arv. Jag är en vän av uttrycket ”Gräv där du står.”  Jönn gjorde små illustrationer som skulle följa dikterna. Berättelserna återspeglas i bilderna. Som man kan se i boken så fångar de det vardagliga.

– Han hade en förmåga att fånga detaljer och känslor som gör att de känns levande hundra år senare, säger Ljungberg.

Dessutom finns även ett antal kolteckningar med i boken, föreställande landskapet och platser på Falbygden. De hängde en gång i Stora hotellets gästrum och är alla unika. Det är personliga turistbilder, säger Öhrnell.

– Man känner så tydligt som betraktare att han kände bygden. Han har införlivat bygden i sig själv.

– Bilderna utgör ett tidsdokument.

Under Mekelsmäss ska boken lanseras. Aktiviteter kommer att äga rum i Jönnmuseet i Kavlåsstugan på lördag, bland annat en uppvisning av kolteckningarna.

  • Jesper Sydhagen