22 sep 2015 17:07

22 sep 2015 17:07

Cafékväll med dragspel

I morgon onsdag är det dags för höstens första cafékväll i Björktunas samlingssal.

Det är Lennart med vänner som underhåller tillsammans med Siv Gustavsson som sjunger. Lennart med vänner består av flera medlemmar ur Falbygdens dragspelsklubb.

Dagcentralen anordnar cafékvällen och hälsar alla välkomna. I oktober blir det ytterligare en cafékväll men där är underhållningen inte spikad ännu.

Det är Lennart med vänner som underhåller tillsammans med Siv Gustavsson som sjunger. Lennart med vänner består av flera medlemmar ur Falbygdens dragspelsklubb.

Dagcentralen anordnar cafékvällen och hälsar alla välkomna. I oktober blir det ytterligare en cafékväll men där är underhållningen inte spikad ännu.

  • Rikard Jansson