22 sep 2015 06:00

22 sep 2015 06:00

Pris ske Gud - här kommer återbäringen

Kyrkorna i Skara stift får i år dela på 45 miljoner kronor till renoveringar.

I Falköpings kommun var det Åsarp som drog vinstlotten.

Nyligen fattade Skara stift beslut om hur mycket pengar man ska betala ut i bidrag till de olika pastoraten när det gäller renovering av kyrkor, klockstaplar och stenmurar samt konservering av gravvårdar och kormattor. Med mycket mera.

Två olika bidrag

Underhåll och renovering kostar årligen mycket pengar, och det styrs av lagar och regler eftersom kyrkorna är en del av kulturarvet. Alla pastorat har inte råd att stå för kostnaderna själva och kan därför söka två olika typer av bidrag.

Inför 2016 fick stiftet in ansökningar på totalt 168 miljoner kronor, och betalar ut 45 miljoner.

– Vi hade mindre pengar att fördela i år än tidigare, och därför har vi fått göra ganska hårda prioriteringar, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson.

Vårdar kulturarvet

Det ena bidraget, kyrkoantikvarisk ersättning, är statliga pengar. De ska gå till att vårda det gemensamma kulturarvet.

Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid ombyggnader av kyrkor.

För 2016 är summan knappt 38 miljoner kronor i stiftet. Det är sju miljoner mindre än i fjol. Ersättningen fördelas på omkring 150 olika projekt och de allra flesta får ganska små belopp. Men det finns också några miljonbidrag.

Robin Hood-pengar

Det andra bidraget är kyrkobyggnadsbidraget. Det är kyrkans egna pengar och en del av omfördelningen från rika till fattiga pastorat.

Det ges till pastorat med sämre ekonomi för att deras kyrkor inte ska riskera att förfalla. Detta bidrag uppgår till nära sju miljoner kronor under nästa år.

Tådene kyrka utanför Lidköping får mest, totalt 6,5 miljoner kronor, till byte av skiffertak. Miljonbelopp går också till kyrkorna i Åsarp, Skörstorp, Valstad och Lagmansered. Även här handlar det om renovering av tak.

Nyligen fattade Skara stift beslut om hur mycket pengar man ska betala ut i bidrag till de olika pastoraten när det gäller renovering av kyrkor, klockstaplar och stenmurar samt konservering av gravvårdar och kormattor. Med mycket mera.

Två olika bidrag

Underhåll och renovering kostar årligen mycket pengar, och det styrs av lagar och regler eftersom kyrkorna är en del av kulturarvet. Alla pastorat har inte råd att stå för kostnaderna själva och kan därför söka två olika typer av bidrag.

Inför 2016 fick stiftet in ansökningar på totalt 168 miljoner kronor, och betalar ut 45 miljoner.

– Vi hade mindre pengar att fördela i år än tidigare, och därför har vi fått göra ganska hårda prioriteringar, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson.

Vårdar kulturarvet

Det ena bidraget, kyrkoantikvarisk ersättning, är statliga pengar. De ska gå till att vårda det gemensamma kulturarvet.

Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid ombyggnader av kyrkor.

För 2016 är summan knappt 38 miljoner kronor i stiftet. Det är sju miljoner mindre än i fjol. Ersättningen fördelas på omkring 150 olika projekt och de allra flesta får ganska små belopp. Men det finns också några miljonbidrag.

Robin Hood-pengar

Det andra bidraget är kyrkobyggnadsbidraget. Det är kyrkans egna pengar och en del av omfördelningen från rika till fattiga pastorat.

Det ges till pastorat med sämre ekonomi för att deras kyrkor inte ska riskera att förfalla. Detta bidrag uppgår till nära sju miljoner kronor under nästa år.

Tådene kyrka utanför Lidköping får mest, totalt 6,5 miljoner kronor, till byte av skiffertak. Miljonbelopp går också till kyrkorna i Åsarp, Skörstorp, Valstad och Lagmansered. Även här handlar det om renovering av tak.

De här kyrkorna får mest i Falköping

Åsarp 2 350 000 Tiarp 124 000

Skörstorp 2 034 000 Grolanda 120 000

Börstig 440 000 Fivlered 105 000

Sörby 520 000 Gökhem 90 000

Kälvene 300 000 Åsle 73 000

Yllestad 197 000 Jäla 24 000

Siffrorna visar endast kyrkoantikvarisk ersättning. Endast Åsarps kyrka får kyrkobyggnadsbidrag. Se artikel nedan.

Källa: Svenska kyrkan