22 sep 2015 06:00

22 sep 2015 06:00

Tornet på Åsarps kyrka läcker

Åsarps kyrka ska nästa år renoveras för nära sex miljoner kronor.

Den stora satsningen ligger på att renovera tornet som läcker.

Tornet på Åsarps kyrka ska totalrenoveras nästa år, ett arbete som kommer att ta flera månader.

Man ska även se över fasaden och reparera skador, samt renovera de fönster som har behov av det. Där gäller det främst målning.

Får stort bidrag

– Framför allt handlar renoveringen om tornet. Det har vissa skador. De är inte stora men det läcker in och vi har ett stort behov av att rätta till det. Vi ska nog även passa på att byta lite av det underliggande trämaterialet, säger Leif Lidholm, fastighetsansvarig i församlingen.

Den totala renoveringskostnaden är nästan sex miljoner kronor och man får 2 350 000 kronor i kyrkoantikvarisk ersättning till fasad-, tak- och fönsterrenovering, och 2 175 000 kronor i kyrkobyggnadsbidrag till fasad- och fönsterrenovering samt byte av taktegel.

Kyrkan byggdes 1830 och renoverades senaste gången 1939–1940.

– Det står bara att den renoverades, men jag är ganska säker på att tornet gjordes i ordning då. De brukar ha en hållbarhetstid på mellan 80 och 100 år så det stämmer ganska bra.

Påbörjas nästa år

Om allt går som planerat påbörjas renoveringen till sommaren.

– Det kommer nog ta sju, åtta månader. Det är tornet som tar tid. Övrig renovering tar inte särskilt lång tid att utföra.

All utsmyckning på tornet kommer att sättas tillbaka och tornet kommer att få samma utseende som i dag.

Tornet på Åsarps kyrka ska totalrenoveras nästa år, ett arbete som kommer att ta flera månader.

Man ska även se över fasaden och reparera skador, samt renovera de fönster som har behov av det. Där gäller det främst målning.

Får stort bidrag

– Framför allt handlar renoveringen om tornet. Det har vissa skador. De är inte stora men det läcker in och vi har ett stort behov av att rätta till det. Vi ska nog även passa på att byta lite av det underliggande trämaterialet, säger Leif Lidholm, fastighetsansvarig i församlingen.

Den totala renoveringskostnaden är nästan sex miljoner kronor och man får 2 350 000 kronor i kyrkoantikvarisk ersättning till fasad-, tak- och fönsterrenovering, och 2 175 000 kronor i kyrkobyggnadsbidrag till fasad- och fönsterrenovering samt byte av taktegel.

Kyrkan byggdes 1830 och renoverades senaste gången 1939–1940.

– Det står bara att den renoverades, men jag är ganska säker på att tornet gjordes i ordning då. De brukar ha en hållbarhetstid på mellan 80 och 100 år så det stämmer ganska bra.

Påbörjas nästa år

Om allt går som planerat påbörjas renoveringen till sommaren.

– Det kommer nog ta sju, åtta månader. Det är tornet som tar tid. Övrig renovering tar inte särskilt lång tid att utföra.

All utsmyckning på tornet kommer att sättas tillbaka och tornet kommer att få samma utseende som i dag.