23 sep 2015 06:00

23 sep 2015 06:00

Äldreboplatser ses över

Är det fördelning mellan demensplatser och vanliga platser i äldreomsorgen i Falköping? Det frågar sig socialnämnen som nu tagit beslut att inleda en översyn av äldreboplatserna.

Översynen är en del i beslutetsunderlag till ett nytt demensboendet som ska byggas på Fåraberget. Men boendet dröjer.

– Det finns inga pengar med i nästa års budget, säger Susanne Larsson, S, ordförande i socialnämnden.

Däremot räknar kommunen med att snart få in en grovskiss av en arkiktekt för att se ett exempel på hur det kan se ut.

I dag finns flera tomplatser inom äldreomsorgen.

– Flera av dessa kan vi använda till korttidsboende.

Översynen är en del i beslutetsunderlag till ett nytt demensboendet som ska byggas på Fåraberget. Men boendet dröjer.

– Det finns inga pengar med i nästa års budget, säger Susanne Larsson, S, ordförande i socialnämnden.

Däremot räknar kommunen med att snart få in en grovskiss av en arkiktekt för att se ett exempel på hur det kan se ut.

I dag finns flera tomplatser inom äldreomsorgen.

– Flera av dessa kan vi använda till korttidsboende.

  • Rikard Jansson