23 sep 2015 06:00

23 sep 2015 06:00

"Bygger på att man vill prova"

Kameraövervakning nattetid i stället för hembesök. Det kan bli verklighet när kommunen inför e-tjänster inom hemtjänsten.

– Det bygger på att den som ska ha hemtjänsten är intresserad av att pröva, säger Johan Magnusson.

Han är samordnare för projektet och berättar att socialförvaltningen under sex månader kommer prova hur kameratillsyn nattetid kan fungera.

– Man gör det för att inte störa eller väcka personen. Men har det hänt något så gör man personliga besök som som tidigare.

Under testperioden ska kommunen prova några olika system från olika leverantörer.

– Utifrån det kan vi få en kunskapsbild.

Flera andra kommuner i landet har infört detta.

– Det verkar som många brukare känner sig nöjda och trygga. Det blir ett komplement till vanliga hemtjänsten.

I mars ska utredningen återkomma till nämnden för beslut.

Än så länge är det heller inte några andra hemtjänstföretag som har e-tjänster i kommunen.

– För att kommunen måste bevilja detta först genom biståndsbeslut.

Rent praktiskt innebär det att personen som får hemtjänst blir uppkopplad vissa tider som man kommer överens om. Det handlar alltså inte om en konstant kameraövervaktning.

Ekonomiskt finns mycket att vinna, enligt Västerås kommun som var en av de första att genomföra e-tjänster.

– Man kanske kan lägga tiden på andra ställen i stället. Att styra insatserna dit de bättre behövs. Så i slutändan återstår att se om man sparar pengar.

Han är samordnare för projektet och berättar att socialförvaltningen under sex månader kommer prova hur kameratillsyn nattetid kan fungera.

– Man gör det för att inte störa eller väcka personen. Men har det hänt något så gör man personliga besök som som tidigare.

Under testperioden ska kommunen prova några olika system från olika leverantörer.

– Utifrån det kan vi få en kunskapsbild.

Flera andra kommuner i landet har infört detta.

– Det verkar som många brukare känner sig nöjda och trygga. Det blir ett komplement till vanliga hemtjänsten.

I mars ska utredningen återkomma till nämnden för beslut.

Än så länge är det heller inte några andra hemtjänstföretag som har e-tjänster i kommunen.

– För att kommunen måste bevilja detta först genom biståndsbeslut.

Rent praktiskt innebär det att personen som får hemtjänst blir uppkopplad vissa tider som man kommer överens om. Det handlar alltså inte om en konstant kameraövervaktning.

Ekonomiskt finns mycket att vinna, enligt Västerås kommun som var en av de första att genomföra e-tjänster.

– Man kanske kan lägga tiden på andra ställen i stället. Att styra insatserna dit de bättre behövs. Så i slutändan återstår att se om man sparar pengar.

  • Rikard Jansson