23 sep 2015 06:00

23 sep 2015 06:00

Internationellt café

Det internationella caféet i Stenstorp är i gång igen.

På ”Träffpunkten” anordnas lek och pyssel för barn och fika för alla. Under hösten anordnas det träffar den 24 september, 8 och 22 oktober samt 5 och 19 november.

Träffpunkten är ett samarbete mellan Röda korset och Svenska kyrkan i Stenstorp.

Kontaktpersoner är Ann Johansson och Sabine Bjaaland.

På ”Träffpunkten” anordnas lek och pyssel för barn och fika för alla. Under hösten anordnas det träffar den 24 september, 8 och 22 oktober samt 5 och 19 november.

Träffpunkten är ett samarbete mellan Röda korset och Svenska kyrkan i Stenstorp.

Kontaktpersoner är Ann Johansson och Sabine Bjaaland.

  • Rikard Jansson