25 sep 2015 06:00

25 sep 2015 11:15

"Ska vägleda fastighetsägare"

Kulturhistorisk utredning över byggnader runt Stora Torget

De anrika byggnaderna runt Stora torget har varit under lupp när en konsult gjort en kulturhistorisk utredning.
– Det ska fungera som ett stöd för fastighetsägare vad som är möjligt att göra, säger planarkitekt Alexander Koumize.

Det är samtliga fastigheter runt torget som ingått i undersökningen.

– Man kan säga att det är en inzoomning av en bevarandeplan över centrum från 1982.

Det var i samband med att en ny detaljplan skulle göras för Boktryckaren 16 och 17 och där fastighetsägaren ville skapa fler lägenheter.

Uppdraget att göra den kulturhistoriska utredningen lades ut på en konsult för 70 000 kronor.

– Det var för att få en oberoende utredning.

Inte bindande

Men dokumentet är inte juridiskt bindande.

– Nej, det viktigt framhålla detta att det fungera som ett stöd. Det är inget som binder upp vilka beslut man fattar. Men det är viktigt att man får ett underlag som utgår från ett större sammanhang. Man får en helhetsbild vad som ska bevaras och utvecklingen ska ta hänsyn till platsens karaktär.

Stora förändringar

Det nämns att vissa byggnader ska återställas vid framtida ingrepp.

Har det gått för långt?

– Det har redan gjorts jättestora förändringar bara sedan 1970-talet. Det är en önskan man kan ha, men absolut inget krav. Vi vill att man ska ha en bra kontakt med oss och en tidig diskussion när man ska förändra.

Inga fler lägenheter

Några fler lägenheter vad gäller Boktryckaren 16 och 17 verkar inte bli av i nuläget eftersom en detaljplanförändring inte kunde ske.

– Planuppdraget är avslutat, man kom inte överens, säger Alexander Koumize.

Det är samtliga fastigheter runt torget som ingått i undersökningen.

– Man kan säga att det är en inzoomning av en bevarandeplan över centrum från 1982.

Det var i samband med att en ny detaljplan skulle göras för Boktryckaren 16 och 17 och där fastighetsägaren ville skapa fler lägenheter.

Uppdraget att göra den kulturhistoriska utredningen lades ut på en konsult för 70 000 kronor.

– Det var för att få en oberoende utredning.

Inte bindande

Men dokumentet är inte juridiskt bindande.

– Nej, det viktigt framhålla detta att det fungera som ett stöd. Det är inget som binder upp vilka beslut man fattar. Men det är viktigt att man får ett underlag som utgår från ett större sammanhang. Man får en helhetsbild vad som ska bevaras och utvecklingen ska ta hänsyn till platsens karaktär.

Stora förändringar

Det nämns att vissa byggnader ska återställas vid framtida ingrepp.

Har det gått för långt?

– Det har redan gjorts jättestora förändringar bara sedan 1970-talet. Det är en önskan man kan ha, men absolut inget krav. Vi vill att man ska ha en bra kontakt med oss och en tidig diskussion när man ska förändra.

Inga fler lägenheter

Några fler lägenheter vad gäller Boktryckaren 16 och 17 verkar inte bli av i nuläget eftersom en detaljplanförändring inte kunde ske.

– Planuppdraget är avslutat, man kom inte överens, säger Alexander Koumize.

  • Rikard Jansson