29 sep 2015 10:50

29 sep 2015 10:53

Elev kränktes på skola

”Inte tillräckligt för att rikta skadestånd”

Barn- och elevombudet kritiserar en huvudmann för en skola i Falköping. BEO har utrett en anmälan om att en elev utsatts för kränkande behandling. Skolan har vidtagit vissa åtgärder och det finns inte tillräckliga förutsättningar för att rikta skadeståndsanspråk mot skolan, enligt BEO.

Barn- och elevombudet kritiserar en huvudmann för en skola i Falköping. BEO har utrett en anmälan om att en elev utsatts för kränkande behandling. Skolan har vidtagit vissa åtgärder och det finns inte tillräckliga förutsättningar för att rikta skadeståndsanspråk mot skolan, enligt BEO.