29 sep 2015 15:52

29 sep 2015 15:52

"Vi har en stabil budget"

2016: Räknar med öronmärkta miljoner från regeringen

Ett överskott på 21 miljoner kronor nästa år och skatten hålls oförändrat. Det räknar den politiska majoriteten (S,C och KD) med i sin budget för 2016.

Därutöver räknar de med att få 35-40 sökbara miljoner från staten till förskola, skola och vuxenutbildningar.

– Det har aldrig varit så mycket öronmärkta pengar från staten, säger Dan Hovskär, KD.

Därutöver räknar kommunen med krafitg höjt statsbidrag motsvarande 125 000 kronor per nyanländ.

– Om lika många kommer hit nästa år som det gör i år så är det en ökning med 16 miljoner kronor, säger Conny Johansson, S.

Fyra mål

Ett socialt hållbart Falköping är första målet.

– Vi måste jobba för att motverka utanförskapet. Alla måste inkluderas.

Ett mer attraktivt Falköping är mål två i budgeten, med fokus på kommunikationer och bostäder för att motverka bostadsbriten. För närvarande planeras fyra bostadsområden där ett av dem är överklagat, Prästgårdsgärde. Satsningen ser majoriteten inte som tillräcklig.

– Vi måste redan nu planera för nytt eftersom det tar ungefär tre år från planerat till byggklart.

Ett område som politikerna vill undersöka närmare att bygga bostäder på är flygplatsområdet.

Det tredje målet är ett näringsliv som utvecklas. De styrande påpekar att kommunen stiger i Svenskt näringslivs ranking (det upplevda företagarklimatet).

– Flera logistikföretag flyttar hit på grund av terminalen. Och efter Parker så växer jobb fram inom mindre företag.

– Joben växer också inom kulturen som ofta är landsbygdsföretag, tillägger Karola Svensson, C.

Nu ska kommunen börja med att anordna vuxenutbildningar igen.

– Det som näringslivet efterfrågar, säger Conny.

Två yrken som nämns är busschaufförer och undersköterskor.

Det fjärde målet är att kvaliteten inom verksamheten ska öka. Största enskilda posten är ett tillskott till hemtjänsten på 6 miljoner (förvaltningen ska omfördela lika mycket till) samt 3,8 miljoner extra till ett Sveavägens gruppboende.

Kommunen har amorterat 40 miljoner kronor i år och klarar sig under lånetaket på 800 miljoner.

Bedömningen är att lånebehovet kan öka 15 miljoner nästa år.

– Men vi hinner nog inte med alla investeringar.

Därutöver räknar de med att få 35-40 sökbara miljoner från staten till förskola, skola och vuxenutbildningar.

– Det har aldrig varit så mycket öronmärkta pengar från staten, säger Dan Hovskär, KD.

Därutöver räknar kommunen med krafitg höjt statsbidrag motsvarande 125 000 kronor per nyanländ.

– Om lika många kommer hit nästa år som det gör i år så är det en ökning med 16 miljoner kronor, säger Conny Johansson, S.

Fyra mål

Ett socialt hållbart Falköping är första målet.

– Vi måste jobba för att motverka utanförskapet. Alla måste inkluderas.

Ett mer attraktivt Falköping är mål två i budgeten, med fokus på kommunikationer och bostäder för att motverka bostadsbriten. För närvarande planeras fyra bostadsområden där ett av dem är överklagat, Prästgårdsgärde. Satsningen ser majoriteten inte som tillräcklig.

– Vi måste redan nu planera för nytt eftersom det tar ungefär tre år från planerat till byggklart.

Ett område som politikerna vill undersöka närmare att bygga bostäder på är flygplatsområdet.

Det tredje målet är ett näringsliv som utvecklas. De styrande påpekar att kommunen stiger i Svenskt näringslivs ranking (det upplevda företagarklimatet).

– Flera logistikföretag flyttar hit på grund av terminalen. Och efter Parker så växer jobb fram inom mindre företag.

– Joben växer också inom kulturen som ofta är landsbygdsföretag, tillägger Karola Svensson, C.

Nu ska kommunen börja med att anordna vuxenutbildningar igen.

– Det som näringslivet efterfrågar, säger Conny.

Två yrken som nämns är busschaufförer och undersköterskor.

Det fjärde målet är att kvaliteten inom verksamheten ska öka. Största enskilda posten är ett tillskott till hemtjänsten på 6 miljoner (förvaltningen ska omfördela lika mycket till) samt 3,8 miljoner extra till ett Sveavägens gruppboende.

Kommunen har amorterat 40 miljoner kronor i år och klarar sig under lånetaket på 800 miljoner.

Bedömningen är att lånebehovet kan öka 15 miljoner nästa år.

– Men vi hinner nog inte med alla investeringar.

  • Rikard Jansson