01 okt 2015 06:00

01 okt 2015 06:00

Miljoner till sport och fritid

BUDGET: Ungdomar och landsbygd får del av investeringar

I samband med att majoriteten (S, C och KD) lade förslag till nästa års budget presenterades även vilka investeringar som ska göras.

– Nästan alla investeringar går till barn och landsbygden, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Föreningslivet gynnas och får flera riktade satsningar Bland annat med fler näridrottsplatser. Flera ytterområden ska får utegym, liknande det som redan finns på Mösseberg.

Flera sportanläggningar rustas upp. Löparbanorna vid Odenplan får 3,5 miljoner och ishallen 1 miljon.

Nyligen blev det klart att FAIK kommer att vara värd för Ungdoms-SM i längdskidor 2017. Konstsnöspåret på Mösseberg ska därför förlängas för 3,5 miljoner.

”Lägerstad”

Förutom de fyra målen (se gårdagens tidning) vill majoriteten marknadsföra Falköping som lägerstad. Det gör att även den alpina skidåkningen får del av satsningen med 0,5 miljoner till fler snökanoner.

– Det är så stor potential så det måste vi ta till vara på, säger Dan Hovskär, KD.

En stor del av den idrotten som förknippas med läger är koncentrerad runt Odenområdet.

– Det gäller att kunna paketera och sälja in det och här känner vi att vi har tappat lite fart.

Gång- och cykelvägar

För att ta sig till och från fritidsaktiviteter satsas 4 miljoner per år under tre års tid på fler gång- och cykelvägar.

– Vi betar av en liten del i taget, det finns behov av detta både i centrum och på landsbygden, säger Conny.

Grundprincipen är att kommunen finansierar hälften medan statliga bidrag fyller upp resten av kostnaden.

Kompetensutveckling

Den andra målet är en kompetensutvecklingsplan. Där vidareutbildningen i bristyrken som förkollelärare, lärare och undersköterskor ska säkerställas. Utbildning kan även komma att ske på distans i Lärcenters regi.

Men högst prioriterade är inveseringar i ny skola i Stenstorp, och förskolor i Kinnarp och Åsarp, totalt 140 miljoner över minst tre års tid.

Ökat underhåll

Kommunen investerar mer i fastighetsunderhållet som höjs från i genomsnitt 57 kronor per kvadratmeter till 80 kronor per kvadratmeter.

Rent organisatoriskt föreslås att fastighetsförvaltningen ska läggas centralt på tekniska nämnden och även överge interndebiteringssystemet till förmån för anslag.

– Får man ökat behov får man ökat anslag. Kost och städ fungerar redan så i dag. Slopas interdebiteringssystemet så är det slut med att skicka låtsas pengar mellan förvaltningarna.

Däremot tvingas kommunen senarelägga energibesparingsprogrammet i fastigheterna ytterligare.

Föreningslivet gynnas och får flera riktade satsningar Bland annat med fler näridrottsplatser. Flera ytterområden ska får utegym, liknande det som redan finns på Mösseberg.

Flera sportanläggningar rustas upp. Löparbanorna vid Odenplan får 3,5 miljoner och ishallen 1 miljon.

Nyligen blev det klart att FAIK kommer att vara värd för Ungdoms-SM i längdskidor 2017. Konstsnöspåret på Mösseberg ska därför förlängas för 3,5 miljoner.

”Lägerstad”

Förutom de fyra målen (se gårdagens tidning) vill majoriteten marknadsföra Falköping som lägerstad. Det gör att även den alpina skidåkningen får del av satsningen med 0,5 miljoner till fler snökanoner.

– Det är så stor potential så det måste vi ta till vara på, säger Dan Hovskär, KD.

En stor del av den idrotten som förknippas med läger är koncentrerad runt Odenområdet.

– Det gäller att kunna paketera och sälja in det och här känner vi att vi har tappat lite fart.

Gång- och cykelvägar

För att ta sig till och från fritidsaktiviteter satsas 4 miljoner per år under tre års tid på fler gång- och cykelvägar.

– Vi betar av en liten del i taget, det finns behov av detta både i centrum och på landsbygden, säger Conny.

Grundprincipen är att kommunen finansierar hälften medan statliga bidrag fyller upp resten av kostnaden.

Kompetensutveckling

Den andra målet är en kompetensutvecklingsplan. Där vidareutbildningen i bristyrken som förkollelärare, lärare och undersköterskor ska säkerställas. Utbildning kan även komma att ske på distans i Lärcenters regi.

Men högst prioriterade är inveseringar i ny skola i Stenstorp, och förskolor i Kinnarp och Åsarp, totalt 140 miljoner över minst tre års tid.

Ökat underhåll

Kommunen investerar mer i fastighetsunderhållet som höjs från i genomsnitt 57 kronor per kvadratmeter till 80 kronor per kvadratmeter.

Rent organisatoriskt föreslås att fastighetsförvaltningen ska läggas centralt på tekniska nämnden och även överge interndebiteringssystemet till förmån för anslag.

– Får man ökat behov får man ökat anslag. Kost och städ fungerar redan så i dag. Slopas interdebiteringssystemet så är det slut med att skicka låtsas pengar mellan förvaltningarna.

Däremot tvingas kommunen senarelägga energibesparingsprogrammet i fastigheterna ytterligare.

  • Rikard Jansson