01 okt 2015 19:37

01 okt 2015 19:37

Nordgren Christensen utredare för personalförsörjningen

FALKÖPING

Annika Nordgren Christensen från Falköping har utsetts till regeringens särskilde utredare för att se över personalförsörjningen till Försvarsmakten. Utredningen börjar den 1 oktober och den ska redovisas senast den 30 september 2016. ”En särskild utredare ska föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som fortsatt huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering”, står det i pressmeddelandet.

Annika Nordgren Christensen från Falköping har utsetts till regeringens särskilde utredare för att se över personalförsörjningen till Försvarsmakten. Utredningen börjar den 1 oktober och den ska redovisas senast den 30 september 2016. ”En särskild utredare ska föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som fortsatt huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering”, står det i pressmeddelandet.