02 okt 2015 06:00

02 okt 2015 06:00

Förnyat förtroende för Mat&kultur

Kommunen kommer att fortsätta ge bidrag till den ekonomiska föreningen Mat och kultur som står som huvudarrangör till konstnatten och Mekelsmäss i Falköping.

– Vi kommer att fortsätta att engagera oss i det, säger Conny Johansson, S efter senaste ksau-mötet.

– Man kan inte dra sig ur en sådan sak som Konstnattenen tillägger Karola Svensson, C.

Under de senaste fyra åren har kommunen pumpat in sammanlagt 1,6 miljoner kronor. Målet är att skriva ett nytt treårsavtal med samma årliga bidrag på 400 000 kronor eller mer.

Kommunen kommer att fortsätta ge bidrag till den ekonomiska föreningen Mat och kultur som står som huvudarrangör till konstnatten och Mekelsmäss i Falköping.

– Vi kommer att fortsätta att engagera oss i det, säger Conny Johansson, S efter senaste ksau-mötet.

– Man kan inte dra sig ur en sådan sak som Konstnattenen tillägger Karola Svensson, C.

Under de senaste fyra åren har kommunen pumpat in sammanlagt 1,6 miljoner kronor. Målet är att skriva ett nytt treårsavtal med samma årliga bidrag på 400 000 kronor eller mer.

  • Rikard Jansson