02 okt 2015 06:00

02 okt 2015 06:00

God ekonomisk hushållning?

PROGNOS 2015: Kommunen kan missa egna överskottsmålet

Kommunen väntas gå med ett överskott på 3,6 miljoner kronor i år. Det innebär att det är långt kvar till att klara det egna uppsatta målet om 40,7 miljoner.

– Vi är övertygade om att det kommer att bli mycket bättre mot slutet av året, det har det gjort alla år hittills. PwC anser att vi inte är tillräckligt bra på att göra prognoser, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

För att kunna kalla sig ha god ekonomisk hushållning måste skulderna kunna betalas av på 20 år för att de inte ska belasta kommande generationer. Ökar investeringstakten måste även dessa räknas in.

Trots det anser de styrande att de själva uppnår god ekonomisk hushållning eftersom invånarantalet ökar och antalet småhus ökat något. Det framgår av senaste delårsbokslutet.

– Vi har klarat överskottsmålet över en femårsperiod.

Det kan bemötas genom att skära i kostnaderna eller öka intäkterna, i det här fallet skatten. Han tillägger att man inte kan hålla på och höja eller sänka skatten för varje år.

Reviderar måttet

I samband med prognosen vill kommunen sänka kraven på sig själva. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att låneskulden ska fördelas över 25 år i stället för 20 år. Alternativet är två procents överskott av skatter och statsbidrag. Det mått som ger högst resultatkrav ska användas. Så här säger han om att sprida ut skulderna över en längre tidsperiod.

– Vi vill ha ett generationsperspektiv. Det är inte rimligt att ha 20 år. Ta den nya gymansieskolan till exempel som vi räknar med ska kunnas stå i alla fall 40 år. Det andra alternativet att ha två procents överskott av skatter och statsbidrag har vi också klarat.

Men skulle den prognosticerade låneskulden delas på 25 år blir resultatkravet ändå 31,2 miljoner kronor på kommunen för 2015.

Conny Johansson, S och Karola Svensson, C att skatteintäkterna och bidragen minskar med cirka åtta miljoner.

– Det har inte ökat i den takten SKL trott. De signalerar en risk att kommuner tvingas höja skatten med i genomsnitt 1,5 kronor, säger Conny.

– Vi är övertygade om att det kommer att bli mycket bättre mot slutet av året, det har det gjort alla år hittills. PwC anser att vi inte är tillräckligt bra på att göra prognoser, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

För att kunna kalla sig ha god ekonomisk hushållning måste skulderna kunna betalas av på 20 år för att de inte ska belasta kommande generationer. Ökar investeringstakten måste även dessa räknas in.

Trots det anser de styrande att de själva uppnår god ekonomisk hushållning eftersom invånarantalet ökar och antalet småhus ökat något. Det framgår av senaste delårsbokslutet.

– Vi har klarat överskottsmålet över en femårsperiod.

Det kan bemötas genom att skära i kostnaderna eller öka intäkterna, i det här fallet skatten. Han tillägger att man inte kan hålla på och höja eller sänka skatten för varje år.

Reviderar måttet

I samband med prognosen vill kommunen sänka kraven på sig själva. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att låneskulden ska fördelas över 25 år i stället för 20 år. Alternativet är två procents överskott av skatter och statsbidrag. Det mått som ger högst resultatkrav ska användas. Så här säger han om att sprida ut skulderna över en längre tidsperiod.

– Vi vill ha ett generationsperspektiv. Det är inte rimligt att ha 20 år. Ta den nya gymansieskolan till exempel som vi räknar med ska kunnas stå i alla fall 40 år. Det andra alternativet att ha två procents överskott av skatter och statsbidrag har vi också klarat.

Men skulle den prognosticerade låneskulden delas på 25 år blir resultatkravet ändå 31,2 miljoner kronor på kommunen för 2015.

Conny Johansson, S och Karola Svensson, C att skatteintäkterna och bidragen minskar med cirka åtta miljoner.

– Det har inte ökat i den takten SKL trott. De signalerar en risk att kommuner tvingas höja skatten med i genomsnitt 1,5 kronor, säger Conny.

  • Rikard Jansson

Resultatutveckling

År miljoner kronor

2011 28,7

2012 79,2

2013 68,5

2014 23,0

2015 3,6 (prognos)

Källa: