02 okt 2015 15:32

02 okt 2015 15:32

Nya regler för partistöd

POLITIK

Det ska bli tydligare regler för kommunalt partistöd. Bestämmelserna syftar till att stärka uppföljningen av kommunalt partistöd och skapa mer transparens. Förslaget till regler innebär att respektive parti ska redovisa att partistödet har använts till att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Har redovisning inte lämnats in i tid ska kommunfullmäktige kunna besluta att partistöd inte betalas ut. Reglerna ska gälla från 1 januari 2016.

Det ska bli tydligare regler för kommunalt partistöd. Bestämmelserna syftar till att stärka uppföljningen av kommunalt partistöd och skapa mer transparens. Förslaget till regler innebär att respektive parti ska redovisa att partistödet har använts till att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Har redovisning inte lämnats in i tid ska kommunfullmäktige kunna besluta att partistöd inte betalas ut. Reglerna ska gälla från 1 januari 2016.

  • Anna Leijon