03 okt 2015 06:00

03 okt 2015 06:00

Avgiftsfritt att besöka museet

KULTUR: Entréavgiften tas bort på Falbygdens museum

Från och med den 1 januari 2016 kommer det vara gratis att besöka Falbygdens museum för enskilda besökare. Entréavgift kan dock komma att tas ut vid utställningar som kräver extra resurser.

Kommunstyrelsen har beslutat att entréavgiften till Falbygdens museum ska tas bort för enskilda besökare. Kommunstyrelsen menar att tanken med det kommunala museet är att det ska vara tillgängligt för alla och därför bör det också vara gratis för alla, oavsett grupptillhörighet eller ekonomi och därför.

Blivit färre

Beslutet tas efter att personalen har upplevt att entréavgiften gjort att vissa besökare avstått från att gå in och därmed har återbesöken blivit färre. Entréavgift till museet infördes inför sommaren 2009 med hänvisning till att sommarens utställning krävde extra resurser eftersom den var exklusiv och hade potential att locka turister utifrån. Avgiften har sedan funnits kvar oavsett exklusivitet eller resursbehov. De utställningar som haft svårast att få många besökare är de med starkt lokalhistoriskt präglade utställningar. Även bokade skolgrupper från kommunen går in gratis. Museet ska ha rätt att ta ut avgift vid utställningar som kräver extra resurser.Frågan går vidare till kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.

Kommunstyrelsen har beslutat att entréavgiften till Falbygdens museum ska tas bort för enskilda besökare. Kommunstyrelsen menar att tanken med det kommunala museet är att det ska vara tillgängligt för alla och därför bör det också vara gratis för alla, oavsett grupptillhörighet eller ekonomi och därför.

Blivit färre

Beslutet tas efter att personalen har upplevt att entréavgiften gjort att vissa besökare avstått från att gå in och därmed har återbesöken blivit färre. Entréavgift till museet infördes inför sommaren 2009 med hänvisning till att sommarens utställning krävde extra resurser eftersom den var exklusiv och hade potential att locka turister utifrån. Avgiften har sedan funnits kvar oavsett exklusivitet eller resursbehov. De utställningar som haft svårast att få många besökare är de med starkt lokalhistoriskt präglade utställningar. Även bokade skolgrupper från kommunen går in gratis. Museet ska ha rätt att ta ut avgift vid utställningar som kräver extra resurser.Frågan går vidare till kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.

  • Anna Leijon