03 okt 2015 06:00

03 okt 2015 06:00

Filmen som ska förklara

Många frågor ligger bakom ny informationsfilm

Kommunen har gjort en informationsfilm där de olika stegen i planprocessen beskrivs.
– Vi jobbar för att bli mer tillgängliga, säger Dan Hovskär, KD, ordförande i byggnadsnämnden.

Det var i samband med att planerna på ett tolvvåningshus på Diamanten, ett stenkast från gamla stan, som tanken kom upp att göra en kortfilm som skulle läggas ut på kommunens hemsida.

– Vid stora planer kan det vara komplicerat och många har åsikter, säger Dan som vill undvika missförstånd.

Bland annat kan några undra varför de inte fick vara sakägare på en remissrunda eller inte vet om att man kan överklaga och i så fall hur.

– När man tar fram ett förslag så är det just ett förslag och inte spikat. Många kan se det som nyckfullt vad som ska byggas.

Stadsbyggnadskontoret och informationsavdelningen vände sig till mediakonsulten Ekman&Winroth. Totalt beräknas kostnaden till cirka 50 000 kronor.

– Vi ville ha ett enkelt och lätt sätt att förklara processen på. Filmen har ett ganska högt tempo, vi ville inte ha den för långa.

En referensgrupp har använts i arbetet för att få en oberoende bedömning. Redan samma dag som filmen publicerats säger sig Hovskär ha fått ett positivt mottagande av produkten.

Det var i samband med att planerna på ett tolvvåningshus på Diamanten, ett stenkast från gamla stan, som tanken kom upp att göra en kortfilm som skulle läggas ut på kommunens hemsida.

– Vid stora planer kan det vara komplicerat och många har åsikter, säger Dan som vill undvika missförstånd.

Bland annat kan några undra varför de inte fick vara sakägare på en remissrunda eller inte vet om att man kan överklaga och i så fall hur.

– När man tar fram ett förslag så är det just ett förslag och inte spikat. Många kan se det som nyckfullt vad som ska byggas.

Stadsbyggnadskontoret och informationsavdelningen vände sig till mediakonsulten Ekman&Winroth. Totalt beräknas kostnaden till cirka 50 000 kronor.

– Vi ville ha ett enkelt och lätt sätt att förklara processen på. Filmen har ett ganska högt tempo, vi ville inte ha den för långa.

En referensgrupp har använts i arbetet för att få en oberoende bedömning. Redan samma dag som filmen publicerats säger sig Hovskär ha fått ett positivt mottagande av produkten.

  • Rikard Jansson