03 okt 2015 06:00

03 okt 2015 06:00

Höjd entréavgift

ÅSLE: Dyrare att besöka Ekehagens forntidsby

Från och med nästa år blir det dyrare att besöka Ekehagens forntidsby. Blir billigare för skolklasser

Kommunstyrelsen beslutar om en höjning på för att besöka forntidsdagarna vid Ekehagens forntidsby. Höjningen gällde i första hand forntidsdagar på sex timmar och är motiverad med att programmet är med innehållsrikt och kostnadskrävande än forntidsdagar på fyra timmar. Eftersom avgiften per timme kan anses låg, kommer höjningen även gälla forntidsdagar på fyra timmar.

Skolklasser

Förslaget innebär även en förändring av perioden då Falköpings skolor erbjuds ett lägre specialpris. Denna period ska numer omfatta hela höstsäsongen, vilket innebär veckorna 24 till 40. Det lägre priset gäller oavsett om det är ett för- eller eftermiddagspass som bokas. Förslaget innebär inte någon ändring av avgifterna för turistverksamheten. Kommunfullmäktige tar det slutgilitiga beslutet i frågan.

Kommunstyrelsen beslutar om en höjning på för att besöka forntidsdagarna vid Ekehagens forntidsby. Höjningen gällde i första hand forntidsdagar på sex timmar och är motiverad med att programmet är med innehållsrikt och kostnadskrävande än forntidsdagar på fyra timmar. Eftersom avgiften per timme kan anses låg, kommer höjningen även gälla forntidsdagar på fyra timmar.

Skolklasser

Förslaget innebär även en förändring av perioden då Falköpings skolor erbjuds ett lägre specialpris. Denna period ska numer omfatta hela höstsäsongen, vilket innebär veckorna 24 till 40. Det lägre priset gäller oavsett om det är ett för- eller eftermiddagspass som bokas. Förslaget innebär inte någon ändring av avgifterna för turistverksamheten. Kommunfullmäktige tar det slutgilitiga beslutet i frågan.

  • Anna Leijon