09 okt 2015 06:00

09 okt 2015 06:00

Suez förbereder insamling av matavfall

När insamlingen av matavfall startar på Falköpings landsbygd har 2 800 av 3 000 hushåll tackat ja till brunt sopkärl.

– Det är extremt bra, säger Viktor Larsson, transportledare på Suez.

Han och kollegan Per-Olof Persson är i färd med att dela ut bruna sopkärl i Torbjörntorp när SLA möter upp.

Under två veckor kör Suez personal ut totalt 2 800 bruna sopkärl för matavfall när Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS, nu utökar sin insamling av sorterat matavfall till att omfatta även Falköpings landsbygd. Det motsvarar 96 procent av de abonnenter som har sophämtning i dag.

– Vi visste att Falköpingsborna är duktiga på sortering, men det är ändå en oerhört bra siffra. Det betyder att hushållen gör en bra insats för miljön, konstaterar Viktor Larsson.

Pionjärkommun

I övriga medlemskommuner inom AÖS ligger anslutningsgraden kring 85 procent, även landsbygden inräknat. För Falköpingsborna är insamling av matavfall dock ingen nyhet.

Sortering av matavfall startade inne i tätorten redan 2002 med ett danskt system som sedan flera år är utbytt mot vanliga sopkärl.

– Falköping började tidigt och har varit lite av pionjärer inom det här området. Att hushållen på landsbygden är med på tåget är därför inte så förvånande, men väldigt positivt, säger Ingemar Gustavsson, entreprenadansvarig på Avfallshantering östra Skaraborg.

Kretslopp

Allt sorterat matavfall som AÖS samlar in via sina entreprenörer och i egen regi, drygt 4 000 ton på årsbasis, körs till Hulesjön och biogasanläggningen där matavfallet sedan blir biogas för fordon.

– Alla våra sopbilar körs ju med biogas så det är ett kretslopp där vi samlar in det som sedan blir bränsle i våra fordon, säger Viktor Larsson.

De abonnenter som får sina bruna sopkärl denna och nästa startar sin insamling i bruna påsar omedelbart.

Första tömningen av dessa kärl sker på ordinarie sophämtningsdagar vecka 44 och 45. Det bruna kärlet töms därefter varannan vecka medan det gröna kärlet för restavfall töms var fjärde vecka, såvida man inte har ett abonnemang för bland annat familjer med blöjbarn där hämtning sker som tidigare.

– Vi far runt i hela kommunen för tillfället och har delat ut ungefär hälften av sopkärlen hittills. I nästa vecka kommer vi bland annat besöka Åsarp, Vilske-Kleva, Mårby och Börstig, säger Viktor Larsson.

Han och kollegan Per-Olof Persson är i färd med att dela ut bruna sopkärl i Torbjörntorp när SLA möter upp.

Under två veckor kör Suez personal ut totalt 2 800 bruna sopkärl för matavfall när Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS, nu utökar sin insamling av sorterat matavfall till att omfatta även Falköpings landsbygd. Det motsvarar 96 procent av de abonnenter som har sophämtning i dag.

– Vi visste att Falköpingsborna är duktiga på sortering, men det är ändå en oerhört bra siffra. Det betyder att hushållen gör en bra insats för miljön, konstaterar Viktor Larsson.

Pionjärkommun

I övriga medlemskommuner inom AÖS ligger anslutningsgraden kring 85 procent, även landsbygden inräknat. För Falköpingsborna är insamling av matavfall dock ingen nyhet.

Sortering av matavfall startade inne i tätorten redan 2002 med ett danskt system som sedan flera år är utbytt mot vanliga sopkärl.

– Falköping började tidigt och har varit lite av pionjärer inom det här området. Att hushållen på landsbygden är med på tåget är därför inte så förvånande, men väldigt positivt, säger Ingemar Gustavsson, entreprenadansvarig på Avfallshantering östra Skaraborg.

Kretslopp

Allt sorterat matavfall som AÖS samlar in via sina entreprenörer och i egen regi, drygt 4 000 ton på årsbasis, körs till Hulesjön och biogasanläggningen där matavfallet sedan blir biogas för fordon.

– Alla våra sopbilar körs ju med biogas så det är ett kretslopp där vi samlar in det som sedan blir bränsle i våra fordon, säger Viktor Larsson.

De abonnenter som får sina bruna sopkärl denna och nästa startar sin insamling i bruna påsar omedelbart.

Första tömningen av dessa kärl sker på ordinarie sophämtningsdagar vecka 44 och 45. Det bruna kärlet töms därefter varannan vecka medan det gröna kärlet för restavfall töms var fjärde vecka, såvida man inte har ett abonnemang för bland annat familjer med blöjbarn där hämtning sker som tidigare.

– Vi far runt i hela kommunen för tillfället och har delat ut ungefär hälften av sopkärlen hittills. I nästa vecka kommer vi bland annat besöka Åsarp, Vilske-Kleva, Mårby och Börstig, säger Viktor Larsson.

Bruna kärl

Till de bruna sopkärlen används bruna papperspåsar där man lägga allt som kan ätas eller klassas som livsmedel, undantaget större köttben. Mindre kycklingben går dock bra, liksom kaffesump, tepåsar och hushållspapper. Undvik larver genom att stänga påsen ordentligt.

Källa: AÖS