11 okt 2015 16:40

11 okt 2015 16:43

”Vi måste tänka på hur vi lever”

Professor om epidemin av ohälsa

Professor Stig Bengmark gav på lördagen en föreläsning om hälsa i Pingstkyrkan. Hans budskap upplevdes kanske som radikalt bland vissa, men blev väl mottaget av publiken.

Stig Bergmark har många års erfarenhet som läkare och hälsoforskare och har nu föreläst i Falköping tre gånger. Bengmark förespråkar ett nytt förhållningssätt till föda, en genomgripande förändring av många svenskars och andra I-landsmänniskors matvanor.

Han tar hänsyn både till vårt personliga välmående och hur vi påverkar miljön. Ur det senare avseendet är svenskars matvanor näst sämst efter USA.

Vi förbrukar miljön genom vårt sätt att leva, med vår höga köttkonsumtion. Att minska denna konsumtion reducerar risken för sjukdomar och miljöförstörelse.

Hur vi lägger upp måltiderna är också viktigt.

– Man ska äta rejält och få gånger om dagen, rekommenderar han.

Det handlar om återhämtning och att göra sig av med sig av med skräpet i tarmen.

– Håll dig väl med dina tarmbakterier.

Bengmark anser att man ska äta mer grönt och mycket mindre kött. Det är viktigt hur maten tillagas –mikrouppvärmning och bränd föda tillhör det förgångna. Man bör även vara försiktig med mejerivaror.

Stig Bergmark har många års erfarenhet som läkare och hälsoforskare och har nu föreläst i Falköping tre gånger. Bengmark förespråkar ett nytt förhållningssätt till föda, en genomgripande förändring av många svenskars och andra I-landsmänniskors matvanor.

Han tar hänsyn både till vårt personliga välmående och hur vi påverkar miljön. Ur det senare avseendet är svenskars matvanor näst sämst efter USA.

Vi förbrukar miljön genom vårt sätt att leva, med vår höga köttkonsumtion. Att minska denna konsumtion reducerar risken för sjukdomar och miljöförstörelse.

Hur vi lägger upp måltiderna är också viktigt.

– Man ska äta rejält och få gånger om dagen, rekommenderar han.

Det handlar om återhämtning och att göra sig av med sig av med skräpet i tarmen.

– Håll dig väl med dina tarmbakterier.

Bengmark anser att man ska äta mer grönt och mycket mindre kött. Det är viktigt hur maten tillagas –mikrouppvärmning och bränd föda tillhör det förgångna. Man bör även vara försiktig med mejerivaror.

  • Jesper Sydhagen