15 okt 2015 06:00

15 okt 2015 07:10

Falköpingsbutik får inte sälja lammkött

LIVSMEDEL: Får inte sälja nedfryst kött utan datummärkning

Miljönämnden i östra Skaraborg förbjuder en butik i Falköping att sälja lammkött. Detta efter att upprepade brister i butikens livsmedelshantering upptäckts.

En butik i Falköping förbjuds att sälja produkten ”Lammstek (skivad) Halal”.

Detta efter att Miljönämnden genomfört en kontroll av butiken och upptäckt att datummärkning vid nedfrysning saknades.

Det var den 11 augusti som Miljönämnden i östra Skaraborg besökte livsmedelsbutiken i Falköping och gjorde en första kontroll.

Skickade beslut

Nämnden kunde vid kontrollen konstatera att ett antal brister fanns.

Den 19 augusti skickades därför ett beslut med brister som skulle åtgärdas.

Den 25 september gjordes en uppföljande kontroll av butiken för att undersöka om nödvändiga åtgärder vidtagits.

En av punkterna var då inte åtgärdad.

Frys lammkött

Miljönämnden bedömde att produkten ”Lammstek (skivad) Halal” inte var korrekt märkt eftersom den inte var märkt med information om nedfrysningsdatum.

Det saknades även en datummärkning för när köttet var förpackat.

Miljönämnden hänvisar till en punkt i EU-förordningen som klargör att fryst kött ska märkas med följande uppgift: ”Nedfrysningsdatum, eller första nedfrysningsdatum om produkten har frysts ned mer än en gång”.

Datumet ska bestå av dag, månad och år, i denna ordning och i okodad form.

Kan upphävas

Butiken förbjuds nu alltså att sälja produkten till dess att köttet har korrekt datummärkning. Miljönämnden kan häva förbudet när butiken visat att produkten är korrekt märkt eller att den plockats bort den ur butikens sortiment.

Miljönämnden säger i sitt beslut att den kommer att följa upp att butiken följer förbudet.

En butik i Falköping förbjuds att sälja produkten ”Lammstek (skivad) Halal”.

Detta efter att Miljönämnden genomfört en kontroll av butiken och upptäckt att datummärkning vid nedfrysning saknades.

Det var den 11 augusti som Miljönämnden i östra Skaraborg besökte livsmedelsbutiken i Falköping och gjorde en första kontroll.

Skickade beslut

Nämnden kunde vid kontrollen konstatera att ett antal brister fanns.

Den 19 augusti skickades därför ett beslut med brister som skulle åtgärdas.

Den 25 september gjordes en uppföljande kontroll av butiken för att undersöka om nödvändiga åtgärder vidtagits.

En av punkterna var då inte åtgärdad.

Frys lammkött

Miljönämnden bedömde att produkten ”Lammstek (skivad) Halal” inte var korrekt märkt eftersom den inte var märkt med information om nedfrysningsdatum.

Det saknades även en datummärkning för när köttet var förpackat.

Miljönämnden hänvisar till en punkt i EU-förordningen som klargör att fryst kött ska märkas med följande uppgift: ”Nedfrysningsdatum, eller första nedfrysningsdatum om produkten har frysts ned mer än en gång”.

Datumet ska bestå av dag, månad och år, i denna ordning och i okodad form.

Kan upphävas

Butiken förbjuds nu alltså att sälja produkten till dess att köttet har korrekt datummärkning. Miljönämnden kan häva förbudet när butiken visat att produkten är korrekt märkt eller att den plockats bort den ur butikens sortiment.

Miljönämnden säger i sitt beslut att den kommer att följa upp att butiken följer förbudet.