20 okt 2015 17:00

20 okt 2015 17:00

Hästen kan få fötter

UTSMYCKNING: Ållebergs ryttare kan flyttas när rondeller ska ses över

Nu ska alla rondeller inventeras av kommunen i Falköping. En av utsmyckningarna som nu hänger löst är Ållebergs ryttare i Jönköpingsrondellen.
– Det finns tankar på att flytta den, säger Dan Gabrielsson, S, ordförande i tekniska nämnden.

Många Falköpingsbor minns säkert de vassa hajfenorna i korsningen Odengatan-Hollendergatan. Kritiken tvingade då kommunen att ta bort dessa. Sedan dess har en IRIS-grupp bildats. (Initiativ, rådgivning, information och samverkan). Rådet besluta om kulturell utsmyckning. Gruppen består av presidiet från tekniska nämnden, kultur- och fritid samt byggnadsnämnden och beslutar om kulturell utsmyckning.

– Det är viktigt att förankra förslagen innan vi tar beslut.

Planerna har funnits länge.

– Men vi har inte kommit till skott än.

Vindängen först

Frågan att gå igenom alla rondeller aktualiserades när kommunen byggde ny rondell vid Vindängsskolan. Då gick man ut med en förfrågan till allmänheten om utsmyckning. Den beskrivs nu som ”bara en grushög i mitten och med hjulspår efter buskörning. Denna rondellen är först ut med åtgärder.

Rondellerna ska skyltas bättre. En annan aspekt som därför aktualiseras är att enas om namngivning.

– I folkmun finns det väldigt många olika namn på rondellerna i stan. Det är viktigt att man kan beskriva vägen för någon utifrån vad rondellerna heter.

Skötselavtal

Kommunen vill även försöka få ett skötselavtal med Trafikverket som i dag sköter kommunens rondeller. Ett undantag är Jönköpingsrondellen där kommunen tog tillbaka skötseln efter klagomål om högt gräs och sly.

– Föregångare är Skövde som lyckats bra både med namngivning och utsmyckning.

Och vad gäller hästen i rondellen i Jönköpingsrondellen: Den anses av vissa för liten för den stora rondellen.

– Den skulle säkert göra sig bättre någon annanstans, men det finns inga beslut tagna än. Vi ska förankra det först.

Kommer ni gå ut med en ny förfrågan om tips på utsmyckning?

– Vi har inte tänkt det, men om engagerade människor har bra ideer så tackar vi inte nej till det.

IRIS träffas 10 december nästa gång. Beslut om rondellerna väntas i januari.

Gruppen beslutar även om annan offentlig utsmyckning. Senaste tillskottet är vattenfontänen utanför centralstationen.

Många Falköpingsbor minns säkert de vassa hajfenorna i korsningen Odengatan-Hollendergatan. Kritiken tvingade då kommunen att ta bort dessa. Sedan dess har en IRIS-grupp bildats. (Initiativ, rådgivning, information och samverkan). Rådet besluta om kulturell utsmyckning. Gruppen består av presidiet från tekniska nämnden, kultur- och fritid samt byggnadsnämnden och beslutar om kulturell utsmyckning.

– Det är viktigt att förankra förslagen innan vi tar beslut.

Planerna har funnits länge.

– Men vi har inte kommit till skott än.

Vindängen först

Frågan att gå igenom alla rondeller aktualiserades när kommunen byggde ny rondell vid Vindängsskolan. Då gick man ut med en förfrågan till allmänheten om utsmyckning. Den beskrivs nu som ”bara en grushög i mitten och med hjulspår efter buskörning. Denna rondellen är först ut med åtgärder.

Rondellerna ska skyltas bättre. En annan aspekt som därför aktualiseras är att enas om namngivning.

– I folkmun finns det väldigt många olika namn på rondellerna i stan. Det är viktigt att man kan beskriva vägen för någon utifrån vad rondellerna heter.

Skötselavtal

Kommunen vill även försöka få ett skötselavtal med Trafikverket som i dag sköter kommunens rondeller. Ett undantag är Jönköpingsrondellen där kommunen tog tillbaka skötseln efter klagomål om högt gräs och sly.

– Föregångare är Skövde som lyckats bra både med namngivning och utsmyckning.

Och vad gäller hästen i rondellen i Jönköpingsrondellen: Den anses av vissa för liten för den stora rondellen.

– Den skulle säkert göra sig bättre någon annanstans, men det finns inga beslut tagna än. Vi ska förankra det först.

Kommer ni gå ut med en ny förfrågan om tips på utsmyckning?

– Vi har inte tänkt det, men om engagerade människor har bra ideer så tackar vi inte nej till det.

IRIS träffas 10 december nästa gång. Beslut om rondellerna väntas i januari.

Gruppen beslutar även om annan offentlig utsmyckning. Senaste tillskottet är vattenfontänen utanför centralstationen.

  • Rikard Jansson