22 okt 2015 06:00

22 okt 2015 06:00

Kommunen sålde oetiska aktier

Falköpings kommun har sålt av sitt aktieinnehav i investmentbolaget Ratos. Detta efter en granskning som avslöjar att det strider mot kommunens etiska regler. Ratos har nämligen innehav i alkoholtillverkaren Arcus.

Det är P4 Skaraborg som kartlagt flera kommuners aktieinnehav och jämförde dessa med deras etiska riktlinjer.

– Vi är jättenöjda med att radion gjorde granskningen, säger Conny Johansson, S, ordförande i kommunstyrelsen.

Enligt kommunens finanspolicy ska de inte äga aktier i företag som kan förknippas med barnarbete, krigsmateriel, tobak eller alkohol.

– Vi hade ingen aning om att det såg ut så här. Men det är inte rimligt att kunna hålla koll på ett investmentbolag som äger ett 50-tal bolag.

Enligt senaste delårsbokslutet i kommunen för årets första åtta månader så återstår innehav i sex börsnoterade företag.

Falköpings kommun har avsatt pensionspengar, 7 miljoner kronor per år de senaste åren. Det är dessa som sedan placerats i aktier på den svenska börsen. Enligt delårsrapporten så är anskaffningsvärdet 57,2 miljoner kronor. Därtill äger kommunen obligationer till ett motsvarande värde av 2,7 miljoner, totalt 60 miljoner kronor.

Hur snabbt sålde ni av?

– Så fort som möjligt, i omgångar. Vi gick ut med detta när vi sålt av allt, avslutar Conny Johansson.

Det är P4 Skaraborg som kartlagt flera kommuners aktieinnehav och jämförde dessa med deras etiska riktlinjer.

– Vi är jättenöjda med att radion gjorde granskningen, säger Conny Johansson, S, ordförande i kommunstyrelsen.

Enligt kommunens finanspolicy ska de inte äga aktier i företag som kan förknippas med barnarbete, krigsmateriel, tobak eller alkohol.

– Vi hade ingen aning om att det såg ut så här. Men det är inte rimligt att kunna hålla koll på ett investmentbolag som äger ett 50-tal bolag.

Enligt senaste delårsbokslutet i kommunen för årets första åtta månader så återstår innehav i sex börsnoterade företag.

Falköpings kommun har avsatt pensionspengar, 7 miljoner kronor per år de senaste åren. Det är dessa som sedan placerats i aktier på den svenska börsen. Enligt delårsrapporten så är anskaffningsvärdet 57,2 miljoner kronor. Därtill äger kommunen obligationer till ett motsvarande värde av 2,7 miljoner, totalt 60 miljoner kronor.

Hur snabbt sålde ni av?

– Så fort som möjligt, i omgångar. Vi gick ut med detta när vi sålt av allt, avslutar Conny Johansson.

  • Rikard Jansson

Kommunens innehav

Aktier: Telia, Swedbank,Volvo, Astra, Sandvik och SEB.

Bankobligationer: Deutche bank, Kbc bank och Societe Generale.

Källa: Delårsredovisning