23 okt 2015 06:00

23 okt 2015 07:17

"Vi vill att alla svarar"

FALKÖPING: Tusen personer i medborgarundersökning

Tusen slumpmässigt utvalda personer får svara på en medborgarundersökning i Falköpings kommun.
– Det är av de viktigaste dokumenten som vi använder när vi gör vår budget, säger Conny Johansson (S).

Falköpings kommun gör varje år en medborgarundersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB.

– Undersökningen skickas till tusen slumpmässigt utvalda personer, SCB har ett system för det så att man får ett urval som är representativt, berättar Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S).

De som får undersökningen får tycka till i många olika frågor om Falköping.

– Det är alltifrån vad man tycker om att bo här, hur friluftslivet fungerar, kommunikationer, vad man tycker är bra i den kommunala verksamheten och hur man har inflytande i de politiska frågorna.

Vad har ni för nytta av undersökningen?

– Vi har fyra mål i vår budget: Ett attraktivare Falköping, ett näringsliv som utvecklas, att kvaliteten i verksamheten ska öka och social hållbarhet. Utifrån svaren försöker vi förbättra oss. Det här är en avstämning att de åtgärder vi gjort för att förbättra oss har fallit väl ut. Det är ett av de viktigaste dokumenten som vi använder när vi gör vår budget.

Svarsfrekvens

Senast var det ungefär 600 personer som svarade.

– Man säger ju att för att det ska vara statistiskt säkerställt så ska det vara runt 50 procent i alla fall.

Men Conny Johansson skulle gärna se att fler svarar.

– Vi vill att alla svarar för att få ett bättre underlag som är än mer statistiskt säkerställt.

Kostnaden för medborgarundersökningen är 88 400 kronor.

Falköpings kommun gör varje år en medborgarundersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB.

– Undersökningen skickas till tusen slumpmässigt utvalda personer, SCB har ett system för det så att man får ett urval som är representativt, berättar Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S).

De som får undersökningen får tycka till i många olika frågor om Falköping.

– Det är alltifrån vad man tycker om att bo här, hur friluftslivet fungerar, kommunikationer, vad man tycker är bra i den kommunala verksamheten och hur man har inflytande i de politiska frågorna.

Vad har ni för nytta av undersökningen?

– Vi har fyra mål i vår budget: Ett attraktivare Falköping, ett näringsliv som utvecklas, att kvaliteten i verksamheten ska öka och social hållbarhet. Utifrån svaren försöker vi förbättra oss. Det här är en avstämning att de åtgärder vi gjort för att förbättra oss har fallit väl ut. Det är ett av de viktigaste dokumenten som vi använder när vi gör vår budget.

Svarsfrekvens

Senast var det ungefär 600 personer som svarade.

– Man säger ju att för att det ska vara statistiskt säkerställt så ska det vara runt 50 procent i alla fall.

Men Conny Johansson skulle gärna se att fler svarar.

– Vi vill att alla svarar för att få ett bättre underlag som är än mer statistiskt säkerställt.

Kostnaden för medborgarundersökningen är 88 400 kronor.