24 okt 2015 06:00

24 okt 2015 06:00

FN-soldaternas egna berättelser

: Falbygdens museum visar FN-historia

I samband med FN-dagen ska Falbygdens museum visa en utställning som handlar om Folke Bernadotte-samlingarna. Det ger en påminnelse om svenskars insatser i internationella konflikter.

– Världen kommer in till lilla Svedala när vi tar del av vittnesbörderna, säger avdelningschefen Ellinor Carlsson.

Utställningen öppnar på lördag och ska finnas fram till den 29 november. Materialet har lånats från Folke Bernadotteakademin på begäran av FN-veteraner i Falköping.

Ellinor Carlsson tycker det är viktigt att vända på perspektiven och se de positiva krafter som finns under konflikter.

– Det kan vara bra att se att det gjorts gott under krig och att det fortfarande görs.

100 000 soldater

Runt 100 000 svenskar har deltagit i insatserna, antingen som soldater eller som hjälparbetare av annat slag.

– Gemene man är nog inte medveten om att så många har varit ute i krig.

Öppningsdagens program handlar om FN-soldaten och Mattias Wandler från Folke Bernadotteakademin ska hålla föredrag. Han har medverkat i FN-insatsen i Liberia.

Tillsammans med två andra FN-soldater ska han berätta om erfarenheterna och hur fredsbevarande arbete fungerar. Ett annat viktigt ämne är hur veteranerna har berörts av konflikterna och hur de har tagits omhand efter tjänstgöring.

Filmer och text

Utställningen är informativ och riktad till allmänheten. På en skärm väljer man själv bland de dokumentära filmerna som finns om alla svenska FN-insatser runt om i världen.

Via en dator kan man ta del av forskningsarkivet. Där finns brev, dagböcker och bilder från soldaterna.

– Man kan sitta och läsa om olika insatser eller om man känner någon som varit med, säger Carlsson.

Utställningen öppnar på lördag och ska finnas fram till den 29 november. Materialet har lånats från Folke Bernadotteakademin på begäran av FN-veteraner i Falköping.

Ellinor Carlsson tycker det är viktigt att vända på perspektiven och se de positiva krafter som finns under konflikter.

– Det kan vara bra att se att det gjorts gott under krig och att det fortfarande görs.

100 000 soldater

Runt 100 000 svenskar har deltagit i insatserna, antingen som soldater eller som hjälparbetare av annat slag.

– Gemene man är nog inte medveten om att så många har varit ute i krig.

Öppningsdagens program handlar om FN-soldaten och Mattias Wandler från Folke Bernadotteakademin ska hålla föredrag. Han har medverkat i FN-insatsen i Liberia.

Tillsammans med två andra FN-soldater ska han berätta om erfarenheterna och hur fredsbevarande arbete fungerar. Ett annat viktigt ämne är hur veteranerna har berörts av konflikterna och hur de har tagits omhand efter tjänstgöring.

Filmer och text

Utställningen är informativ och riktad till allmänheten. På en skärm väljer man själv bland de dokumentära filmerna som finns om alla svenska FN-insatser runt om i världen.

Via en dator kan man ta del av forskningsarkivet. Där finns brev, dagböcker och bilder från soldaterna.

– Man kan sitta och läsa om olika insatser eller om man känner någon som varit med, säger Carlsson.

  • Jesper Sydhagen