26 okt 2015 20:00

26 okt 2015 21:48

"Skolan är undernärd i Falköping"

BUDGET: MP och V: Skattehöjning och öronmärkta skolpengar

Skolan var ett annat hett ämne under gårdagens budgetdebatt i fullmäktige. Strax efter klockan 17 pågick diskussionerna fortfarande.

Det var Ann Kyrkander, MP som höll ett brandtal om skolan i Falköping och efterlyste specifika kvalitetsindikatorer för verksamheten.

– Skolan är undernärd. Vi har en låg utbildningsnivå som leder till arbetslöshet, ett svagt samhällsengagemang och främlingsfientliget.

”Inte sett allvaret”

Hon befarar att majoriteten ännu inte sett allvaret i situationen.

– Man kan inte bara skruva på metoderna i skolan eller höja lärarlönerna för att kunna vara stolt för skolan. Vi behöver en energiinjektion. Utvidga ramen.

Hon yrkade bifall till V:s budgetförslag då hennes eget parti inte lagt ett helt budgetförslag. V vill se en skattehöjning med 90 öre, öronmärkta till skolan och med särskild vikt på fler vuxna i skolan.

– Det går inte att ignorera att man ligger både i botten på resurser och resultat, säger Ann Kyrkander.

Kommunalrådet Conny Johansson, S, pratade redan i inledningen om målet att kvaliteten i verksamheten ska öka. Samarbetspartnern C genom Karola Svensson var stolt över att inte behöva höja skatten i majoritetens förslag.

Lena Sjödahl, M ville utreda och projektera en ny högstadieskola i 3-4 parallellklasser.

Annika Carp, FP ville att musikskolan skulle utvidgas till en kulturskola med tre estetiska inriktningar. Men hon fick skarp kritik från Allan Bjärkhed, FP som ville se förslagen finansierade.

Dan Hovskär, KD, påpekade att det fanns fanns cirka 100 miljoner att söka i statliga medel för olika projekt inom skolan.

– Det är ju bättre ha egna pengar, det känns osäkert, säger Inger Lilja, V.

– De är permanenta, svarade Conny Johansson, S.

Det var Ann Kyrkander, MP som höll ett brandtal om skolan i Falköping och efterlyste specifika kvalitetsindikatorer för verksamheten.

– Skolan är undernärd. Vi har en låg utbildningsnivå som leder till arbetslöshet, ett svagt samhällsengagemang och främlingsfientliget.

”Inte sett allvaret”

Hon befarar att majoriteten ännu inte sett allvaret i situationen.

– Man kan inte bara skruva på metoderna i skolan eller höja lärarlönerna för att kunna vara stolt för skolan. Vi behöver en energiinjektion. Utvidga ramen.

Hon yrkade bifall till V:s budgetförslag då hennes eget parti inte lagt ett helt budgetförslag. V vill se en skattehöjning med 90 öre, öronmärkta till skolan och med särskild vikt på fler vuxna i skolan.

– Det går inte att ignorera att man ligger både i botten på resurser och resultat, säger Ann Kyrkander.

Kommunalrådet Conny Johansson, S, pratade redan i inledningen om målet att kvaliteten i verksamheten ska öka. Samarbetspartnern C genom Karola Svensson var stolt över att inte behöva höja skatten i majoritetens förslag.

Lena Sjödahl, M ville utreda och projektera en ny högstadieskola i 3-4 parallellklasser.

Annika Carp, FP ville att musikskolan skulle utvidgas till en kulturskola med tre estetiska inriktningar. Men hon fick skarp kritik från Allan Bjärkhed, FP som ville se förslagen finansierade.

Dan Hovskär, KD, påpekade att det fanns fanns cirka 100 miljoner att söka i statliga medel för olika projekt inom skolan.

– Det är ju bättre ha egna pengar, det känns osäkert, säger Inger Lilja, V.

– De är permanenta, svarade Conny Johansson, S.

  • Rikard Jansson