26 okt 2015 17:26

26 okt 2015 17:26

V: "Ingen kan bo där"

BUDGET: M vill placera demenscentrum i psykiatrilokaler

Var ska det planerade demenscentrumet ligga? Frågan var en av stötestenarna under budgetdebatten under måndagens fullmäktige.

Det var oppositionsrådet Lena Sjödahl, M, som redan i inledningen ifrågasatte majoritetens vilja att förlägga det till det framväxande bostadsområdet Fåraberget. Demenscentrumet projekteras redan.

– Vi vill vi ha ett alternativ.

Största investeringen

Här såg partiet en möjlighet att förlägga det som ser ut att bli kommunens största investering hittills till Falköpings sjukhus.

– För vad händer med lokalerna efter psykiatriflytten?

En summa som tidigare nämnts om demenscentrumet är en kvarts miljard kronor och nu vill moderaterna att budgeten ska förläggas i tvåårsperioder från och med 2018.

Annika Carp, FP, slöt upp bakom alliansvännen och yrkade bifall till moderaternas budget.

När diskussionen fortsatte nämndsvis så kom mer klarhet från majoriteten genom Susanne Larsson, ordförande i socialnämnden.

Ett boende kan bli klart först 2021.

– Nu vet vi att M tycker att placeringen är viktigare än verksamheten. Det är olyckligt.

”Borde gå att diskutera”

– Placeringen borde gå att diskutera, replikerade Lena Sjödahl.

– Bekymret blir om man ska vänta på att psykatrin ska lämna området. Vi vill inte vänta med at att börja bygga till 2018, svarade Larsson.

Roger Lundberg, S, tidigare ordförande i byggnadsnämnden tog Larssons parti.

”Fem i tolv”

– Jag tror inte att det är en bra idé att förlägga det på sjukhusområdet. I planprogrammet (på Fåraberget reds.anm) har vi avsatt ett stort område för att kunna bygga i en eller tvåplan.

– Projekteringen pågår och nu när man kommer fem i tolv med förslaget så skapar det inga bra reaktioner.

– Det skulle ställa väldigt stora krav på hur man inreder. En nybyggnation är det allra bästa förslaget som vi måste driva igenom här nu. Då får vi ett bra boende för de som kommer tillbringa sin sista tid där. Jag hoppas att moderaterna kan tänka om.

Inger Lilja, V ifrågasatte M:s förslag.

– Glöm de gamla sjukhuslokalerna, de är gamla och dåliga. Ingen kan bo där.

”Lånebördan tillräcklig”

Lena Sjödahl, M, motiverade förslaget med att lånebördan i kommunen redan är tillräckligt stor.

– Vi har inte diskuterat färdigt detta, så då kanske vi kan ge efter lite.

– Tack, då kanske vi kan mötas. Bygger man i det som projkteras i dag, i ett plan, så kan man lättare få möjlighet att se grönska, röra på sig och få frisk luft. Dessutom skulle lokaler på Fåraberget bli mer lättskötta.

Hanna Wigh, SD lade ett förslag under budgetdebatten som rör äldreomsorgen. Partiet vill se utdrag ur belastningsregistret för de som ska jobba inom äldreomsorgen.

– Vi vill se fem års historik ur svenska belastningsregistret.

Hon delade också med sig om partiets vision ”att alla som bor på äldreboende eller har hemtjänst ska få rekreationstid.”

Partiet vill också införa ett äldre- och handikappsombud, opartisk och fristående från förvaltningen.

Ett annat förslag som de lade under mötet var att nämnden skulle delas upp i två; att äldreomsorg och handikapp placerades i en nämnd och Individ- och familjeomsorg i en annan.

– Det skulle göra det mer begripligt och överskådligt.

Det var oppositionsrådet Lena Sjödahl, M, som redan i inledningen ifrågasatte majoritetens vilja att förlägga det till det framväxande bostadsområdet Fåraberget. Demenscentrumet projekteras redan.

– Vi vill vi ha ett alternativ.

Största investeringen

Här såg partiet en möjlighet att förlägga det som ser ut att bli kommunens största investering hittills till Falköpings sjukhus.

– För vad händer med lokalerna efter psykiatriflytten?

En summa som tidigare nämnts om demenscentrumet är en kvarts miljard kronor och nu vill moderaterna att budgeten ska förläggas i tvåårsperioder från och med 2018.

Annika Carp, FP, slöt upp bakom alliansvännen och yrkade bifall till moderaternas budget.

När diskussionen fortsatte nämndsvis så kom mer klarhet från majoriteten genom Susanne Larsson, ordförande i socialnämnden.

Ett boende kan bli klart först 2021.

– Nu vet vi att M tycker att placeringen är viktigare än verksamheten. Det är olyckligt.

”Borde gå att diskutera”

– Placeringen borde gå att diskutera, replikerade Lena Sjödahl.

– Bekymret blir om man ska vänta på att psykatrin ska lämna området. Vi vill inte vänta med at att börja bygga till 2018, svarade Larsson.

Roger Lundberg, S, tidigare ordförande i byggnadsnämnden tog Larssons parti.

”Fem i tolv”

– Jag tror inte att det är en bra idé att förlägga det på sjukhusområdet. I planprogrammet (på Fåraberget reds.anm) har vi avsatt ett stort område för att kunna bygga i en eller tvåplan.

– Projekteringen pågår och nu när man kommer fem i tolv med förslaget så skapar det inga bra reaktioner.

– Det skulle ställa väldigt stora krav på hur man inreder. En nybyggnation är det allra bästa förslaget som vi måste driva igenom här nu. Då får vi ett bra boende för de som kommer tillbringa sin sista tid där. Jag hoppas att moderaterna kan tänka om.

Inger Lilja, V ifrågasatte M:s förslag.

– Glöm de gamla sjukhuslokalerna, de är gamla och dåliga. Ingen kan bo där.

”Lånebördan tillräcklig”

Lena Sjödahl, M, motiverade förslaget med att lånebördan i kommunen redan är tillräckligt stor.

– Vi har inte diskuterat färdigt detta, så då kanske vi kan ge efter lite.

– Tack, då kanske vi kan mötas. Bygger man i det som projkteras i dag, i ett plan, så kan man lättare få möjlighet att se grönska, röra på sig och få frisk luft. Dessutom skulle lokaler på Fåraberget bli mer lättskötta.

Hanna Wigh, SD lade ett förslag under budgetdebatten som rör äldreomsorgen. Partiet vill se utdrag ur belastningsregistret för de som ska jobba inom äldreomsorgen.

– Vi vill se fem års historik ur svenska belastningsregistret.

Hon delade också med sig om partiets vision ”att alla som bor på äldreboende eller har hemtjänst ska få rekreationstid.”

Partiet vill också införa ett äldre- och handikappsombud, opartisk och fristående från förvaltningen.

Ett annat förslag som de lade under mötet var att nämnden skulle delas upp i två; att äldreomsorg och handikapp placerades i en nämnd och Individ- och familjeomsorg i en annan.

– Det skulle göra det mer begripligt och överskådligt.

  • Rikard Jansson