27 okt 2015 15:42

27 okt 2015 15:43

"Alla kronor kommer gå åt"

BUDGET: S, C och KD:s majoritetsförslag vann i fullmäktige

Majoritetens budget klubbades efter en omröstning i fullmäktige sent på måndagskvällen. Hur många miljoner som ska läggas på investeringar för att locka företagare och säkerställa nya bostäder var en skiljelinje mellan S och M.

29 ledamöter röstade för majoritetens budget. 10 röstade på M:s budgetförslag medan 11 ledamöter avstod att rösta. En plats stod då tom.

Tilläggsyrkandet från kommunalrådet Conny Johansson, S, om att utreda hemvisten för fritidsgårdarna, vilket kan peka mot att kultur och fritid kan komma att ta över ansvaret från skolan.

Olika investeringar

En av frågorna som debatterades var hur mycket som ska gå till investeringar.

– En fråga som oroar mig är att vi har 16 miljoner på exploatering för ny mark och vägar medan ni (M) har tagit bort fem miljoner. Bara en rondell vid Axel och Ebba (Ulricehamnsrondellen reds anm) kostar 6-7 miljoner. Då finns det inte mycket mer kvar att ta av, säger Conny Johansson, S.

”Vi lånar mindre”

Lena Sjödahl, M motiverade.

– Vi har sett att pengarna för exploatering historiskt sett inte gått åt. Vi tog bort 5 miljoner och av reservmedel tog vi också bort 2 miljoner. Totalt lånar vi upp 12 miljoner mindre än vad majoriteten måste göra.

Conny Johansson hävdade att det var bråttom att lägga pengar på bostadsområdena Prästgårsgärde och Diamanten.

– Det kommer att kräva alla kronor. Dessutom är det fullt med etableringar vid Axel och Ebba så man måste exploatera på annat håll. Även reservmedlen på 7 miljoner är snart slut.

Krävde nollmottagande

I år fanns det fyra budgetförslag, men det fanns bara utrymme att ställa majoritetens förslag mot ett annat som blev M.

SD hade lagt förslag om invandring, demokrati och trygghet.

En av ersättarna i fullmäktige Roger Lundberg, S ansåg det ”riktigt riktigt dåligt” att han inte fått ta del av deras förslag innan mötet. Hanna Wigh, SD hänvisade till mailproblem. De ordinarie ledamöterna hade fått förslaget.

SD vill bland annat se ett noll-mottagande och föreslog att kommunen i stället skulle skänka en miljon till FN-organet UNHCR.

Demokratiberedning

Tidigt på mötet togs beslut om att inrätta en demokratiberedning.

SD:s förslag i budget är att istället att ha ljudupptagning på kommunstyrelsens och nämndernas möten. Dessutom krävde de utökad kameraövervakning på skolor, vilket också var en tidigare motion från ledamoten Johanna Johansson.

Ingen skattehöjning

V:s budget, som stöds av MP fick heller inte chansen att ställas mot majoritetens. Därmed blir det oförändrad skatt, inte någon höjning på 90 öre som skulle generera 54 extra miljoner till budgeten.

Det blir heller ingen särskild satsning på Ekehagens forntidsby, sökbar bypeng eller en specifik satsning på medborgarhuset.

29 ledamöter röstade för majoritetens budget. 10 röstade på M:s budgetförslag medan 11 ledamöter avstod att rösta. En plats stod då tom.

Tilläggsyrkandet från kommunalrådet Conny Johansson, S, om att utreda hemvisten för fritidsgårdarna, vilket kan peka mot att kultur och fritid kan komma att ta över ansvaret från skolan.

Olika investeringar

En av frågorna som debatterades var hur mycket som ska gå till investeringar.

– En fråga som oroar mig är att vi har 16 miljoner på exploatering för ny mark och vägar medan ni (M) har tagit bort fem miljoner. Bara en rondell vid Axel och Ebba (Ulricehamnsrondellen reds anm) kostar 6-7 miljoner. Då finns det inte mycket mer kvar att ta av, säger Conny Johansson, S.

”Vi lånar mindre”

Lena Sjödahl, M motiverade.

– Vi har sett att pengarna för exploatering historiskt sett inte gått åt. Vi tog bort 5 miljoner och av reservmedel tog vi också bort 2 miljoner. Totalt lånar vi upp 12 miljoner mindre än vad majoriteten måste göra.

Conny Johansson hävdade att det var bråttom att lägga pengar på bostadsområdena Prästgårsgärde och Diamanten.

– Det kommer att kräva alla kronor. Dessutom är det fullt med etableringar vid Axel och Ebba så man måste exploatera på annat håll. Även reservmedlen på 7 miljoner är snart slut.

Krävde nollmottagande

I år fanns det fyra budgetförslag, men det fanns bara utrymme att ställa majoritetens förslag mot ett annat som blev M.

SD hade lagt förslag om invandring, demokrati och trygghet.

En av ersättarna i fullmäktige Roger Lundberg, S ansåg det ”riktigt riktigt dåligt” att han inte fått ta del av deras förslag innan mötet. Hanna Wigh, SD hänvisade till mailproblem. De ordinarie ledamöterna hade fått förslaget.

SD vill bland annat se ett noll-mottagande och föreslog att kommunen i stället skulle skänka en miljon till FN-organet UNHCR.

Demokratiberedning

Tidigt på mötet togs beslut om att inrätta en demokratiberedning.

SD:s förslag i budget är att istället att ha ljudupptagning på kommunstyrelsens och nämndernas möten. Dessutom krävde de utökad kameraövervakning på skolor, vilket också var en tidigare motion från ledamoten Johanna Johansson.

Ingen skattehöjning

V:s budget, som stöds av MP fick heller inte chansen att ställas mot majoritetens. Därmed blir det oförändrad skatt, inte någon höjning på 90 öre som skulle generera 54 extra miljoner till budgeten.

Det blir heller ingen särskild satsning på Ekehagens forntidsby, sökbar bypeng eller en specifik satsning på medborgarhuset.

  • Rikard Jansson