27 okt 2015 20:49

27 okt 2015 20:49

MP: "Självklart att rösta för"

BUDGET: Ingen HBT-certifiering inom äldreomsorgen som FP ville ha

Det blir ingen HBT-certifiering inom äldrevården och övrig omsorg som FP ville ha i nästa års budget. Detta trots att förslag fick stöd från såväl M som V och MP.

Nyligen genomfördes Skövde Pride med buller och bång. Barbro Westerholm, folkpartist och tidigare chef för socialstyrelsen pekade i sitt inledningstal ut just personal inom äldreomsorgen som ett primär målgrupp för att utbildas inom just HBTQ-frågor.

När nu ett konkret förslag kom om detta motsatte sig alltså majoritetspartierna, S, C och KD detta i Falköping.

Varför är det så angeläget?

– Det handlar om mänskliga rättigheter och sin könsidentitet, säger Ann Kyrkander, MP.

Varför just äldreomsorgen?

– Då tillhör man en generation som varit med i den processen men kanske inte fått bekräftelse att ens sexualitet är ”normal”.

Hon menar att det ger ett nytt perspektiv med en certifiering.

– Det finns så mycket slentrian man kan säga om andra människor.

Ni enades över blockgränsen, hur ser du på det?

– Vi är glada över att de (FP), tog ett sådant initaitiv. Det var helt självklart att rösta för. Det är ingen prestige i det.

Hur ser på att ni röstades ner?

– Jag tycker att det är synd att man inte vill ta in några fler förslag, man verkar vara nöjd med helheten.

Gick inte igenom

Folkpartiet hade inte satt ihop ett helt budgetförslag. I stället valde man att lägga fram sex yrkanden, men inget av dessa förslag gick igenom i nästa års budget och flerårsplan.

En öppenvårdsverksamhet om beroendeproblematik som kan sökas anonymt.

Ökad elevpeng med 500 kronor per elev och år.

Minskning av förskolegrupperna redan under nästa år med max 15 barn per barngrupp senast 2018.

Musikskolan utvecklas till en kulturskola med minst tre konstformer.

Två språkförstärkta undersköterskeutbildningar inom vård- och omsorgscollage.

Nyligen genomfördes Skövde Pride med buller och bång. Barbro Westerholm, folkpartist och tidigare chef för socialstyrelsen pekade i sitt inledningstal ut just personal inom äldreomsorgen som ett primär målgrupp för att utbildas inom just HBTQ-frågor.

När nu ett konkret förslag kom om detta motsatte sig alltså majoritetspartierna, S, C och KD detta i Falköping.

Varför är det så angeläget?

– Det handlar om mänskliga rättigheter och sin könsidentitet, säger Ann Kyrkander, MP.

Varför just äldreomsorgen?

– Då tillhör man en generation som varit med i den processen men kanske inte fått bekräftelse att ens sexualitet är ”normal”.

Hon menar att det ger ett nytt perspektiv med en certifiering.

– Det finns så mycket slentrian man kan säga om andra människor.

Ni enades över blockgränsen, hur ser du på det?

– Vi är glada över att de (FP), tog ett sådant initaitiv. Det var helt självklart att rösta för. Det är ingen prestige i det.

Hur ser på att ni röstades ner?

– Jag tycker att det är synd att man inte vill ta in några fler förslag, man verkar vara nöjd med helheten.

Gick inte igenom

Folkpartiet hade inte satt ihop ett helt budgetförslag. I stället valde man att lägga fram sex yrkanden, men inget av dessa förslag gick igenom i nästa års budget och flerårsplan.

En öppenvårdsverksamhet om beroendeproblematik som kan sökas anonymt.

Ökad elevpeng med 500 kronor per elev och år.

Minskning av förskolegrupperna redan under nästa år med max 15 barn per barngrupp senast 2018.

Musikskolan utvecklas till en kulturskola med minst tre konstformer.

Två språkförstärkta undersköterskeutbildningar inom vård- och omsorgscollage.

  • Rikard Jansson