28 okt 2015 12:40

28 okt 2015 12:49

"Kommer krävas mycket dialog med medborgarna"

Ny demokratiberedning har bildats

En ny demokratiberedning bildades under måndagens fullmäktigemöte. Inriktningen är en tätare kontakt med kommuninvånarna och syftet är att öka förtroendet för den lokala demokratin.

Demokratiberedningen ersätter den traditionella förtroendemannagruppen.

– Vi behöver flera ingångar i att påverka lokala politiken, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Han framhåller det tidigare arbetet med medborgardialog inför renoveringen och upprustningen av Plantisområdet. Fler samarbeten väntar framöver, inte minst i den framväxande stadskärnan med flera bostadsprojekt och ökat invånarantal.

– Nu kommer det en översiktsplan som kräver mycket dialog med medborgarna,

Föregångaren är e-demokrati som införts av lokalpolitiker i Karlstad.

– De har många tjänster tillängliga för medborgarna.

Flera uppdrag

Beredningens uppdrag är att hitta arbetsformer för medborgardialog, ansvara för kompetensutveckling för förtroendevalda, införa system för uppföljning och att utreda förutsättningar för e-demokrati.

Den kommer också att utreda frågan om den tynande allmänhetens frågestund i fullmäktige.

Ledamöterna som ingår i demokratiberedningen i Falköping kommer att ledas av Elin Liljebäck Nilsson, KD (ordförande). Övriga ledamöter är Roger Lundberg, S, Helena Wigh, SD, Ingrid A Jarlsson, M, Eva Dahlgren, C, Ann Kyrkander, MP, Emil Estebanez, V, och Lena Arvidsson, FP.

Ersättare är Hanna Nordh, S, Sebastian Zettersten, SD, Pema Malmgren, M, Monica Oskarsson, C, Mikael Kristiansson, KD, Magnus Hägg, MP, Inger Lilja, V och Dag Högrell, FP.

Demokratiberedningen ersätter den traditionella förtroendemannagruppen.

– Vi behöver flera ingångar i att påverka lokala politiken, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Han framhåller det tidigare arbetet med medborgardialog inför renoveringen och upprustningen av Plantisområdet. Fler samarbeten väntar framöver, inte minst i den framväxande stadskärnan med flera bostadsprojekt och ökat invånarantal.

– Nu kommer det en översiktsplan som kräver mycket dialog med medborgarna,

Föregångaren är e-demokrati som införts av lokalpolitiker i Karlstad.

– De har många tjänster tillängliga för medborgarna.

Flera uppdrag

Beredningens uppdrag är att hitta arbetsformer för medborgardialog, ansvara för kompetensutveckling för förtroendevalda, införa system för uppföljning och att utreda förutsättningar för e-demokrati.

Den kommer också att utreda frågan om den tynande allmänhetens frågestund i fullmäktige.

Ledamöterna som ingår i demokratiberedningen i Falköping kommer att ledas av Elin Liljebäck Nilsson, KD (ordförande). Övriga ledamöter är Roger Lundberg, S, Helena Wigh, SD, Ingrid A Jarlsson, M, Eva Dahlgren, C, Ann Kyrkander, MP, Emil Estebanez, V, och Lena Arvidsson, FP.

Ersättare är Hanna Nordh, S, Sebastian Zettersten, SD, Pema Malmgren, M, Monica Oskarsson, C, Mikael Kristiansson, KD, Magnus Hägg, MP, Inger Lilja, V och Dag Högrell, FP.

  • Rikard Jansson